Reepkens
Een gebied met weiland en natte gronden met rietkragen. Moeilijk toegankelijk gebied, maar goed te observeren vanop de dijk langs de Moervaart. In het voorjaar is er een geleide wandeling.