Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
12 Dec 18 1 jagend Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
12 Dec 18 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
12 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
12 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Boomklever - Sitta europaea Heidebos
12 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
12 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
12 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Putter - Carduelis carduelis Heidebos
11 Dec 18 1 adult, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
11 Dec 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
11 Dec 18 1 adult, gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
11 Dec 18 2 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
11 Dec 18 5 Wulp - Numenius arquata Turfmeersen
11 Dec 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
11 Dec 18 1 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
11 Dec 18 3 Krakeend - Mareca strepera Heidebos
11 Dec 18 2 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
10 Dec 18 1 winterkleed, foeragerend, gezien Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Heidebos
10 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
10 Dec 18 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Sijs - Spinus spinus Heidebos
10 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
10 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Putter - Carduelis carduelis Heidebos
10 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
10 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
10 Dec 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Koolmees - Parus major Heidebos
10 Dec 18 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Groene Specht - Picus viridis Heidebos