Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
18 Mar 19 100 zaailing, natuurlijk Look - zonder Turfmeersen
18 Mar 19 8 adult, foeragerend Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
18 Mar 19 2 adult zomerkleed, overvliegend Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
18 Mar 19 1 Variabele voorjaarsuil - Orthosia incerta Turfmeersen
18 Mar 19 1 adult, opvliegend Watersnip - Gallinago gallinago Turfmeersen
18 Mar 19 1 baltsend / zingend, gezien en gehoord Vink - Fringilla coelebs Heidebos
18 Mar 19 1 baltsend / zingend, gezien en gehoord Koolmees - Parus major Heidebos
18 Mar 19 1 baltsend / zingend, gezien en gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
18 Mar 19 2 baltsend / zingend, gezien en gehoord Koolmees - Parus major Heidebos
18 Mar 19 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
18 Mar 19 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
18 Mar 19 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Sijs - Spinus spinus Heidebos
18 Mar 19 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Putter - Carduelis carduelis Heidebos
18 Mar 19 1 imago Vuurwants - Pyrrhocoris apterus Heidebos
18 Mar 19 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
18 Mar 19 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien en gehoord Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
18 Mar 19 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
18 Mar 19 1 gezien Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
18 Mar 19 2 Wilg spec. - Salix spec. Heidebos
18 Mar 19 2 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
18 Mar 19 50 (schatting), imago, gezien Grijze Zandbij - Andrena vaga Heidebos
18 Mar 19 1 roepend Buizerd - Buteo buteo Heidebos
18 Mar 19 200 bloeiend Speenkruid - Ficaria verna Heidebos
18 Mar 19 1 , jagend Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
18 Mar 19 1 Grijze Zandbij - Andrena vaga Heidebos