Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
06 May 21 1 verkeersslachtoffer Vogel onbekend - Aves indet. Heidebos
03 May 21 1 Kramsvogel - Turdus pilaris Heidebos
03 May 21 1 ♀︎ adult, transport voedsel of ontlasting Merel - Turdus merula Heidebos
03 May 21 1 ♂︎ transport voedsel of ontlasting Merel - Turdus merula Heidebos
03 May 21 2 vluchtend Ree - Capreolus capreolus Heidebos
03 May 21 1 juveniel Merel - Turdus merula Heidebos
02 May 21 1 baltsend / zingend Grasmus - Sylvia communis Heidebos
02 May 21 1 baltsend / zingend Putter - Carduelis carduelis Heidebos
02 May 21 1 foeragerend Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea Heidebos
02 May 21 1 ♂︎ baltsend / zingend Vink - Fringilla coelebs Heidebos
02 May 21 1 baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
02 May 21 1 Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
02 May 21 1 overvliegend Houtsnip - Scolopax rusticola Heidebos
02 May 21 1 Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
02 May 21 1 nestindicerend gedrag Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
02 May 21 1 bezet nest Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
01 May 21 1 Beflijster ssp torquatus - Turdus torquatus torquatus Reepkens
01 May 21 1 bloeiend, veldwaarneming Trosvlier - Sambucus racemosa Heidebos
01 May 21 1 kapselend, veldwaarneming Kopjes - bekermos Heidebos
01 May 21 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Paarse dennenzwam - Trichaptum abietinum Heidebos
01 May 21 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Berkenzwam - Piptoporus betulinus Heidebos
01 May 21 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Kussentjeszwam onbekend - Hypocrea spec. Heidebos
01 May 21 1 adult, gezien Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
01 May 21 1 baltsend / zingend Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
01 May 21 1 adult, gezien Havik - Accipiter gentilis Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.