Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
18 Jan 19 1 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
18 Jan 19 2 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
18 Jan 19 53 Kolgans - Anser albifrons Turfmeersen
18 Jan 19 1 Waterhoen - Gallinula chloropus Turfmeersen
18 Jan 19 4 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
18 Jan 19 1 Fazant - Phasianus colchicus Turfmeersen
18 Jan 19 75 (schatting) Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
18 Jan 19 5 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
18 Jan 19 1 Indische Gans - Anser indicus Turfmeersen
18 Jan 19 2 adult, opvliegend, gezien Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
18 Jan 19 1 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
18 Jan 19 4 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
18 Jan 19 1 Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
18 Jan 19 1 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
18 Jan 19 6 gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
18 Jan 19 3 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
18 Jan 19 200 (schatting) Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
18 Jan 19 68 foeragerend Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
18 Jan 19 1 Hybride Grote Canadese Gans x Brandgans - Branta canadensis x Branta leucopsis Turfmeersen
18 Jan 19 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
18 Jan 19 1 gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
18 Jan 19 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
18 Jan 19 1 Aalscholver - Phalacrocorax carbo Turfmeersen
18 Jan 19 1 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
18 Jan 19 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen