Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
01 Apr 19 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
01 Apr 19 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
01 Apr 19 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
01 Apr 19 2 Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
01 Apr 19 1 Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
01 Apr 19 31 overvliegend west Aalscholver - Phalacrocorax carbo Heidebos
31 Mar 19 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Heidebos
31 Mar 19 3 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
31 Mar 19 1 roepend Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
31 Mar 19 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
31 Mar 19 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
31 Mar 19 1 Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Heidebos
31 Mar 19 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
30 Mar 19 1 Zilveren boomkussen - Reticularia lycoperdon Heidebos
29 Mar 19 4 Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
29 Mar 19 500 (schatting), nestindicerend gedrag Grijze Zandbij - Andrena vaga Heidebos
29 Mar 19 1 Roodharige wespbij - Nomada lathburiana Heidebos
29 Mar 19 9 Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
29 Mar 19 1 Boomblauwtje - Celastrina argiolus Heidebos
25 Mar 19 3 (exact aantal), foeragerend Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
25 Mar 19 50 (schatting), foeragerend Putter - Carduelis carduelis Heidebos
25 Mar 19 2 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
25 Mar 19 2 foeragerend Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
25 Mar 19 1 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
24 Mar 19 1 Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Heidebos