Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
07 Jun 23 1 imago Appeltak - Campaea margaritaria Heidebos
06 Jun 23 1 Groot kaasjeskruid - Malva sylvestris Reepkens
06 Jun 23 1 rups Kardinaalsmutsstippelmot - Yponomeuta cagnagella Heidebos
06 Jun 23 1 Speerdistel - Cirsium vulgare Heidebos
06 Jun 23 1 Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus Heidebos
06 Jun 23 1 Hondsroos - Rosa canina s.l. Heidebos
06 Jun 23 1 Hondsroos - Rosa canina s.l. Heidebos
06 Jun 23 1 Gewone smeerwortel - Symphytum officinale Heidebos
06 Jun 23 1 Tuinslak onbekend - Cepaea spec. Heidebos
06 Jun 23 1 Gele morgenster - Tragopogon pratensis Heidebos
06 Jun 23 1 Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia Heidebos
06 Jun 23 1 Ooievaar - Ciconia ciconia Heidebos
06 Jun 23 1 Gewone margriet - Leucanthemum vulgare Heidebos
05 Jun 23 1 Muurpeper - Sedum acre Heidebos
05 Jun 23 1 Grasmuur - Stellaria graminea Heidebos
05 Jun 23 1 Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea Heidebos
05 Jun 23 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Heidebos
05 Jun 23 1 Adelaarsvaren - Pteridium aquilinum Heidebos
05 Jun 23 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
04 Jun 23 1 vruchtdragend Fijne kervel - Anthriscus caucalis Reepkens
04 Jun 23 25 bloeiend Gevlekte scheerling - Conium maculatum Reepkens
04 Jun 23 5 bloeiend Gevlekte scheerling - Conium maculatum Reepkens
04 Jun 23 1 imago Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Reepkens
04 Jun 23 1 imago Bruine korenbout - Libellula fulva Reepkens
04 Jun 23 1 imago Bruine korenbout - Libellula fulva Reepkens

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.