Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
07 Apr 20 20 foeragerend Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
07 Apr 20 3 imago Boomblauwtje - Celastrina argiolus Heidebos
07 Apr 20 2 adult, foeragerend, gezien en gehoord Meerkoet - Fulica atra Turfmeersen
07 Apr 20 14 paar in broedbiotoop Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
07 Apr 20 1 adult, foeragerend, gezien en gehoord Fuut - Podiceps cristatus Turfmeersen
07 Apr 20 2 paar in broedbiotoop Kluut - Recurvirostra avosetta Turfmeersen
07 Apr 20 125 paar in broedbiotoop Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus Turfmeersen
07 Apr 20 13 paar in broedbiotoop Kuifeend - Aythya fuligula Turfmeersen
07 Apr 20 5 paar in broedbiotoop Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis Turfmeersen
07 Apr 20 1 paar in broedbiotoop Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
07 Apr 20 8 paar in broedbiotoop Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
07 Apr 20 4 paar in broedbiotoop Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
07 Apr 20 2 ♂︎ Tafeleend - Aythya ferina Turfmeersen
07 Apr 20 1 paar in broedbiotoop Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
07 Apr 20 5 paar in broedbiotoop Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
07 Apr 20 1 paar in broedbiotoop Tafeleend - Aythya ferina Turfmeersen
07 Apr 20 1 paar in broedbiotoop Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
07 Apr 20 14 gezien Mandarijneend - Aix galericulata Turfmeersen
07 Apr 20 1 paar in broedbiotoop Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
07 Apr 20 1 paar in broedbiotoop Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
07 Apr 20 1 paar in broedbiotoop Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
07 Apr 20 12 paar in broedbiotoop Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
07 Apr 20 8 paar in broedbiotoop Slobeend - Spatula clypeata Turfmeersen
07 Apr 20 1 ♂︎ baltsend / zingend Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros Heidebos
07 Apr 20 1 paar in broedbiotoop Krakeend - Mareca strepera Heidebos