Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
07 Feb 23 11 op voederplaats Vink - Fringilla coelebs Heidebos
07 Feb 23 1 foeragerend Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
07 Feb 23 1 op voederplaats Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
07 Feb 23 1 op voederplaats Houtduif - Columba palumbus Heidebos
07 Feb 23 1 op voederplaats Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
07 Feb 23 1 op voederplaats Huismus - Passer domesticus Heidebos
07 Feb 23 2 op voederplaats Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
07 Feb 23 3 op voederplaats Groenling - Chloris chloris Heidebos
07 Feb 23 4 op voederplaats Merel - Turdus merula Heidebos
07 Feb 23 2 op voederplaats Huismus - Passer domesticus Heidebos
07 Feb 23 1 op voederplaats Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
07 Feb 23 2 op voederplaats Koolmees - Parus major Heidebos
07 Feb 23 1 Hulst - Ilex aquifolium Heidebos
07 Feb 23 1 op voederplaats Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
07 Feb 23 1 Hulst - Ilex aquifolium Heidebos
06 Feb 23 1 Gewoon sneeuwklokje - Galanthus nivalis Heidebos
06 Feb 23 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
06 Feb 23 2 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
06 Feb 23 1 gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
06 Feb 23 1 foeragerend Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
06 Feb 23 1 baltsend / zingend Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
06 Feb 23 1 gehoord Groene Specht - Picus viridis Heidebos
06 Feb 23 1 Gaai - Garrulus glandarius Reepkens
06 Feb 23 3 baltsend / zingend Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Reepkens
06 Feb 23 1 jagend IJsvogel - Alcedo atthis Reepkens

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.