Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
10 Apr 21 8 foeragerend Putter - Carduelis carduelis Heidebos
10 Apr 21 1 Blauwborst - Luscinia svecica Heidebos
10 Apr 21 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
10 Apr 21 15 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
10 Apr 21 2 paar in broedbiotoop Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
10 Apr 21 1 paar in broedbiotoop Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
10 Apr 21 1 ♂︎ baltsend / zingend Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
09 Apr 21 1 Bloedbij onbekend - Sphecodes spec. Heidebos
09 Apr 21 2 nestbouw Kauw - Coloeus monedula Heidebos
09 Apr 21 2 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
09 Apr 21 1 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
09 Apr 21 1 baltsend / zingend Holenduif - Columba oenas Heidebos
09 Apr 21 1 ♂︎ baltsend / zingend, gezien en gehoord Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
09 Apr 21 1 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
09 Apr 21 10 imago Grijze Zandbij - Andrena vaga Heidebos
09 Apr 21 1 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
09 Apr 21 1 imago, gezien Viervleklieveheersbeestje - Exochomus quadripustulatus Heidebos
09 Apr 21 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
09 Apr 21 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
09 Apr 21 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
09 Apr 21 1 imago, gezien Tienstippelig lieveheersbeestje - Adalia decempunctata Heidebos
09 Apr 21 2 imago, gezien Koolwitje onbekend - Pieris spec. Heidebos
09 Apr 21 1 imago, gezien Vijfstippelig lieveheersbeestje - Coccinella quinquepunctata Heidebos
09 Apr 21 1 baltsend / zingend, gezien en gehoord Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
09 Apr 21 1 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.