Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
07 Jul 20 1 imago, gezien Atalanta - Vanessa atalanta Turfmeersen
07 Jul 20 1 adult Haas - Lepus europaeus Turfmeersen
07 Jul 20 1 adult Haas - Lepus europaeus Turfmeersen
07 Jul 20 1 adult, roepend, gezien Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Turfmeersen
07 Jul 20 1 ♂︎ adult, baltsend / zingend, gezien Matkop - Poecile montanus Turfmeersen
07 Jul 20 1 imago, gezien Atalanta - Vanessa atalanta Turfmeersen
07 Jul 20 1 ♂︎ adult, baltsend / zingend, gezien Zanglijster - Turdus philomelos Turfmeersen
07 Jul 20 1 Wilgenroosje - Chamerion angustifolium Heidebos
07 Jul 20 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
07 Jul 20 1 Grootbloemige lavatera - Malva trimestris Heidebos
07 Jul 20 1 Gestreepte teunisbloem - Oenothera x fallax (O. biennis x glazioviana) Heidebos
07 Jul 20 1 imago Sint - jacobsvlinder Heidebos
07 Jul 20 1 Koninginnekruid - Eupatorium cannabinum Heidebos
07 Jul 20 1 Speerdistel - Cirsium vulgare Heidebos
07 Jul 20 1 Sporkehout - Rhamnus frangula Heidebos
07 Jul 20 1 Gewoon jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Heidebos
07 Jul 20 1 Gewone brunel - Prunella vulgaris Heidebos
07 Jul 20 1 imago Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
07 Jul 20 1 imago Zompsprinkhaan - Pseudochorthippus montanus Heidebos
07 Jul 20 1 Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare Heidebos
07 Jul 20 1 ♂︎ roepend, gehoord Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
06 Jul 20 1 ♀︎ imago, gezien Bruin zandoogje - Maniola jurtina Turfmeersen
06 Jul 20 8 juveniel, pas uitgevlogen/dons jongen Kluut - Recurvirostra avosetta Turfmeersen
06 Jul 20 11 adult, adult in broedbiotoop Kluut - Recurvirostra avosetta Turfmeersen
06 Jul 20 2 juveniel Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen