Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
04 Mar 24 1 Kauw - Coloeus monedula Heidebos
03 Mar 24 1 Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
03 Mar 24 1 Hyacint - Hyacinthus orientalis Heidebos
03 Mar 24 3 adult, baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
03 Mar 24 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Heidebos
03 Mar 24 2 Kievit - Vanellus vanellus Heidebos
03 Mar 24 1 adult Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
03 Mar 24 5 gezien Houtsnip - Scolopax rusticola Reepkens
03 Mar 24 2 gezien Waterral - Rallus aquaticus Reepkens
03 Mar 24 1 imago Larinus turbinatus - Heidebos
03 Mar 24 1 gehoord Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
03 Mar 24 1 gehoord Vink - Fringilla coelebs Heidebos
03 Mar 24 1 gehoord Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
03 Mar 24 1 gehoord Koolmees - Parus major Heidebos
03 Mar 24 1 gehoord Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
03 Mar 24 1 gehoord Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
03 Mar 24 1 gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
03 Mar 24 1 gehoord Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
03 Mar 24 1 gezien Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
03 Mar 24 2 gezien Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
03 Mar 24 1 gehoord Merel - Turdus merula Heidebos
03 Mar 24 1 gezien Houtduif - Columba palumbus Heidebos
03 Mar 24 1 gezien Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
03 Mar 24 1 gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Heidebos
03 Mar 24 1 gezien Kauw - Coloeus monedula Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.