Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
17 Jan 21 600 Toendrarietgans - Anser serrirostris Turfmeersen
17 Jan 21 1 overvliegend, gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
17 Jan 21 3 foeragerend, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
17 Jan 21 1 gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
17 Jan 21 1 gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
17 Jan 21 1 gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Zandberg
17 Jan 21 4 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
17 Jan 21 600 Toendrarietgans - Anser serrirostris Turfmeersen
17 Jan 21 1 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
17 Jan 21 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
17 Jan 21 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Turfmeersen
17 Jan 21 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
17 Jan 21 13 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
17 Jan 21 2 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
17 Jan 21 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
17 Jan 21 26 adult Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
17 Jan 21 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
17 Jan 21 2 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
17 Jan 21 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
17 Jan 21 1 adult, foeragerend, gezien Boomklever - Sitta europaea Turfmeersen
17 Jan 21 37 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
17 Jan 21 40 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
17 Jan 21 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Turfmeersen
17 Jan 21 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
17 Jan 21 5 Groenling - Chloris chloris Turfmeersen