Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
11 Nov 18 11 (exact aantal), ei Eikenpage - Favonius quercus Turfmeersen
11 Nov 18 1 roepend IJsvogel - Alcedo atthis Turfmeersen
11 Nov 18 1 adult winterkleed, rustend, gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
11 Nov 18 1 rups, gezien Koninginnenpage - Papilio machaon Reepkens
10 Nov 18 1 , adult, gezien en gehoord Fazant - Phasianus colchicus Turfmeersen
10 Nov 18 1 opvliegend, gezien Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
10 Nov 18 2 opvliegend Watersnip - Gallinago gallinago Turfmeersen
10 Nov 18 1 Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Turfmeersen
10 Nov 18 1 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
09 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
09 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien en gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
09 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
09 Nov 18 1 imago Grauwe schildwants - Rhaphigaster nebulosa Heidebos
09 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
09 Nov 18 1 winterkleed, foeragerend, gezien Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Heidebos
09 Nov 18 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
09 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
08 Nov 18 1 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Turfmeersen
08 Nov 18 1 adult winterkleed, rustend, gezien Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
08 Nov 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
08 Nov 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
08 Nov 18 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
08 Nov 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
08 Nov 18 1 imago, zonnend Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
08 Nov 18 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Sijs - Spinus spinus Heidebos