Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
26 May 24 1 baltsend / zingend, gehoord Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus Heidebos
25 May 24 1 Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus Reepkens
25 May 24 1 Rood zwenkgras - Festuca rubra Reepkens
25 May 24 1 Braam spec. - Rubus spec. Reepkens
25 May 24 1 Grote brandnetel - Urtica dioica Reepkens
25 May 24 1 Grote brandnetel - Urtica dioica Reepkens
25 May 24 1 Gestreepte witbol - Holcus lanatus Reepkens
25 May 24 1 Gestreepte witbol - Holcus lanatus Reepkens
25 May 24 1 Kropaar - Dactylis glomerata Reepkens
25 May 24 1 Glanshaver - Arrhenatherum elatius Reepkens
25 May 24 1 Kropaar - Dactylis glomerata Reepkens
25 May 24 1 Bleke klaproos - Papaver dubium Reepkens
25 May 24 1 Smalle weegbree - Plantago lanceolata Reepkens
25 May 24 1 Robertskruid - Geranium robertianum Reepkens
25 May 24 1 Kleine klaver - Trifolium dubium Reepkens
25 May 24 1 Teunisbloem spec. - Oenothera spec. Reepkens
25 May 24 1 Schijfkamille - Matricaria discoidea Reepkens
25 May 24 1 Beemdkroon - Knautia arvensis Reepkens
25 May 24 1 Brem - Cytisus scoparius Reepkens
25 May 24 1 Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia Reepkens
25 May 24 1 Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia Reepkens
25 May 24 1 Zulte - Tripolium pannonicum Reepkens
25 May 24 1 Gewone smeerwortel - Symphytum officinale Reepkens
25 May 24 1 levend dier Zwartgerande tuinslak - Cepaea nemoralis Reepkens
25 May 24 1 Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris Reepkens

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.