Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
29 Nov 21 4 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Heidebos
29 Nov 21 1 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
29 Nov 21 2 ♂︎ Huismus - Passer domesticus Heidebos
29 Nov 21 1 Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
29 Nov 21 1 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
29 Nov 21 2 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Heidebos
29 Nov 21 3 Merel - Turdus merula Heidebos
29 Nov 21 2 Vink - Fringilla coelebs Heidebos
29 Nov 21 2 Koolmees - Parus major Heidebos
29 Nov 21 1 Rietgors - Emberiza schoeniclus Heidebos
29 Nov 21 1 Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
29 Nov 21 7 Groenling - Chloris chloris Heidebos
29 Nov 21 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
28 Nov 21 30 gezien Sijs - Spinus spinus Turfmeersen
28 Nov 21 100 overvliegend Kolgans - Anser albifrons Turfmeersen
28 Nov 21 1 tweede kalenderjaar, gezien Bastaardarend - Clanga clanga Turfmeersen
28 Nov 21 1 gezien Slobeend - Spatula clypeata Turfmeersen
28 Nov 21 1 gezien Wilde Eend - Anas platyrhynchos Turfmeersen
28 Nov 21 12 overvliegend Toendrarietgans - Anser serrirostris Turfmeersen
28 Nov 21 1 tweede kalenderjaar, gezien Bastaardarend - Clanga clanga Turfmeersen
28 Nov 21 1 onvolwassen Bastaardarend - Clanga clanga Turfmeersen
28 Nov 21 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Heidebos
28 Nov 21 3 Merel - Turdus merula Heidebos
28 Nov 21 1 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
28 Nov 21 1 Koolmees - Parus major Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.