Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
23 Sep 18 3 ei Kaasjeskruiddikkopje - Carcharodus alceae Turfmeersen
23 Sep 18 100 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
23 Sep 18 100 Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
23 Sep 18 400 Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
23 Sep 18 21 overvliegend zuid Aalscholver - Phalacrocorax carbo Turfmeersen
22 Sep 18 2 imago, foeragerend Kolibrievlinder - Macroglossum stellatarum Heidebos
22 Sep 18 1 adult, jagend, gezien Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
22 Sep 18 120 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
22 Sep 18 1 adult, foeragerend, gezien Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Turfmeersen
22 Sep 18 20 Witte Kwikstaart - Motacilla alba Turfmeersen
22 Sep 18 3 juveniel Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
22 Sep 18 4 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
21 Sep 18 35 (schatting), foeragerend Kauw - Coloeus monedula Turfmeersen
21 Sep 18 4 foeragerend Houtduif - Columba palumbus Turfmeersen
21 Sep 18 12 foeragerend, gezien en gehoord Witte Kwikstaart - Motacilla alba Turfmeersen
21 Sep 18 2 imago Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
21 Sep 18 1 imago, foeragerend Kolibrievlinder - Macroglossum stellatarum Heidebos
21 Sep 18 1 Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
21 Sep 18 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
20 Sep 18 2 gezien Paapje - Saxicola rubetra Turfmeersen
20 Sep 18 200 (schatting), foeragerend, gezien Kauw - Coloeus monedula Turfmeersen
20 Sep 18 1 , imago Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum Turfmeersen
20 Sep 18 20 (schatting), foeragerend, gezien Zwarte Kraai - Corvus corone Turfmeersen
20 Sep 18 3 , imago Paardenbijter - Aeshna mixta Turfmeersen
20 Sep 18 1 , imago Paardenbijter - Aeshna mixta Turfmeersen