Turfmeersen

Winter in de turfmeersen
In de Moervaart-Zuidlede depressie ligt dit weidegebied met de Moereloop. Deze werd gesaneerd en geprofileerd tot een natuurlijk reliëf. Zo krijgen zeldzame planten en watervogels nieuwe kansen in dit gebied. Sinds de eerste ingreep komt de watergentiaan massaal tot bloei in het noordelijk deel. Ondertussen is ook de middenloop gesaneerd en geprofileerd naar het oorspronkelijke reliëf. Het beheer van weideland en hooiland brengt een zeer gevarieerde flora en fauna in dit prachtige gebied: waterdiertjes, graslandvlinders, rietorchis, grote en kleine ratelaar, poelruit, lidsteng .....
Enkel te bekijken vanaf de rand, vanop het platform in de toegangsdreef of bij een gidsbeurt (januari en juni).