Turfmeersen

De Turfmeersen, een weidegebied langs de oevers van de Moereloop is gelegen in de Moervaart-Zuidlede depressie.

Het gebied werd gesaneerd en geprofileerd tot een natuurlijk reliƫf, om zeldzame planten en watervogels nieuwe kansen te geven.

Het jaarlijks maaien en hooien van het kalkrijke gebied met open water in combinatie met moeras brengt een zeer gevarieerde flora en fauna tot stand: waterdiertjes, graslandvlinders, rietorchis, grote en kleine ratelaar, watergentiaan, poelruit, lidsteng, grote egelskop...

In de oude veldschuur broeden de kerkuil en de torenvalk. Bergeend, kuifeend, bruine kiekendief, velduil, ransuil, steenuil, bunzing, hermelijn ... zijn slechts een greep uit de vele waarnemingen op de Turfmeersen.

Het landschap wordt getypeerd door dikke geknotte wilgen langs het breedste gedeelte van de Moereloop, rijk bloeiend weideland in de zomer en rietkragen in volle ontwikkeling.

De Turfmeersen zijn niet vrij toegankelijk. Je kan het natuurgebied bekijken vanaf de rand en vanop het platform in de toegangsdreef. Het gebied kan bezocht worden tijdens de jaarlijkse gratis gegidste wandelingen in januari en juni. Check hiervoor onze activiteitenkalender.