Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
28 Nov 20 1 Reuzenbovist - Calvatia gigantea Heidebos
28 Nov 20 1 Reuzenbovist - Calvatia gigantea Heidebos
28 Nov 20 1 Brem - Cytisus scoparius Heidebos
28 Nov 20 1 Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare Heidebos
28 Nov 20 1 Gewone zwavelkop - Hypholoma fasciculare Heidebos
27 Nov 20 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
27 Nov 20 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
27 Nov 20 1 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
27 Nov 20 1 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
27 Nov 20 3 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
27 Nov 20 5 Koolmees - Parus major Heidebos
27 Nov 20 15 Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
27 Nov 20 2 Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
27 Nov 20 1 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
27 Nov 20 2 Merel - Turdus merula Heidebos
27 Nov 20 5 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
27 Nov 20 3 Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
27 Nov 20 2 Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
27 Nov 20 2 Vink - Fringilla coelebs Heidebos
27 Nov 20 2 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Heidebos
27 Nov 20 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
27 Nov 20 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
27 Nov 20 1 ♀︎ Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
27 Nov 20 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
27 Nov 20 2 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.