Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
17 Feb 19 2 , (exact aantal), gezien Grote Barmsijs - Acanthis flammea Heidebos
17 Feb 19 1 (exact aantal), foeragerend, gezien Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
17 Feb 19 10 (schatting), foeragerend, gezien Koolmees - Parus major Heidebos
17 Feb 19 10 (schatting), foeragerend, gezien Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
17 Feb 19 1 baltsend / zingend Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
17 Feb 19 1 baltsend / zingend Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
17 Feb 19 1 (exact aantal), gezien Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
17 Feb 19 3 (exact aantal), adult, gezien en gehoord Grote Barmsijs - Acanthis flammea Heidebos
17 Feb 19 2 (exact aantal), foeragerend, gezien Putter - Carduelis carduelis Heidebos
17 Feb 19 2 (exact aantal), foeragerend, gezien Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
17 Feb 19 1 , baltsend / zingend Merel - Turdus merula Heidebos
17 Feb 19 1 (gezien niet geteld), veldwaarneming Paddenstoel onbekend - Fungi indet. Heidebos
17 Feb 19 1 (gezien niet geteld), veldwaarneming Paddenstoel onbekend - Fungi indet. Heidebos
17 Feb 19 1 (gezien niet geteld), veldwaarneming Paddenstoel onbekend - Fungi indet. Heidebos
17 Feb 19 1 baltsend / zingend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
17 Feb 19 1 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
17 Feb 19 200 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
17 Feb 19 1 jagend Slechtvalk - Falco peregrinus Turfmeersen
17 Feb 19 1 , jagend Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus Turfmeersen
17 Feb 19 40 Veldleeuwerik - Alauda arvensis Turfmeersen
17 Feb 19 1 baltsend / zingend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
17 Feb 19 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
17 Feb 19 2 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
17 Feb 19 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
17 Feb 19 4 Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos