Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
06 Jul 20 1 overvliegend Rode Wouw - Milvus milvus Turfmeersen
06 Jul 20 1 adult Oeverloper - Actitis hypoleucos Turfmeersen
06 Jul 20 11 adult, adult in broedbiotoop Kluut - Recurvirostra avosetta Turfmeersen
06 Jul 20 1 ♀︎ imago, gezien Bruin blauwtje - Aricia agestis Turfmeersen
06 Jul 20 1 adult, adult in broedbiotoop Kleine Plevier - Charadrius dubius Turfmeersen
06 Jul 20 2 juveniel Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
06 Jul 20 1 imago Bruin blauwtje - Aricia agestis Turfmeersen
06 Jul 20 5 imago Bruin zandoogje - Maniola jurtina Turfmeersen
06 Jul 20 10 foeragerend Gierzwaluw - Apus apus Turfmeersen
06 Jul 20 1 adult Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
06 Jul 20 1 ♀︎ imago, gezien Bruin blauwtje - Aricia agestis Turfmeersen
06 Jul 20 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
06 Jul 20 1 ♀︎ imago, gezien Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus Turfmeersen
06 Jul 20 8 juveniel, pas uitgevlogen/dons jongen Kluut - Recurvirostra avosetta Turfmeersen
06 Jul 20 5 foeragerend Oeverzwaluw - Riparia riparia Turfmeersen
06 Jul 20 1 ♀︎ imago, gezien Bruin zandoogje - Maniola jurtina Turfmeersen
06 Jul 20 3 imago Klein koolwitje - Pieris rapae Turfmeersen
06 Jul 20 2 imago Atalanta - Vanessa atalanta Turfmeersen
06 Jul 20 3 imago Bruin blauwtje - Aricia agestis Turfmeersen
06 Jul 20 3 imago, gezien Klein koolwitje - Pieris rapae Reepkens
06 Jul 20 1 imago, gezien Gehakkelde aurelia - Polygonia c Reepkens
06 Jul 20 2 juveniel, pas uitgevlogen/dons jongen, gezien en gehoord Havik - Accipiter gentilis Heidebos
06 Jul 20 2 overvliegend, batdetector Gewone Dwergvleermuis - Pipistrellus pipistrellus Heidebos
06 Jul 20 1 foeragerend, batdetector Baard / Brandts Vleermuis - Myotis mystacinus/brandtii Heidebos
06 Jul 20 2 gezien Gewone Bosmuis - Apodemus sylvaticus Heidebos