Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
07 Dec 18 1 Krakeend - Mareca strepera Heidebos
07 Dec 18 1 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
07 Dec 18 1 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Heidebos
06 Dec 18 1 roepend, gehoord Waterral - Rallus aquaticus Heidebos
05 Dec 18 2 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
05 Dec 18 4 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Heidebos
05 Dec 18 9 Wilde Eend - Anas platyrhynchos Heidebos
05 Dec 18 1 foeragerend Dodaars - Tachybaptus ruficollis Heidebos
05 Dec 18 2 Waterhoen - Gallinula chloropus Heidebos
05 Dec 18 1 opvliegend IJsvogel - Alcedo atthis Heidebos
05 Dec 18 6 Meerkoet - Fulica atra Heidebos
05 Dec 18 5 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus Heidebos
05 Dec 18 1 Kuifeend - Aythya fuligula Heidebos
05 Dec 18 1 foeragerend Aalscholver - Phalacrocorax carbo Heidebos
04 Dec 18 11 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
04 Dec 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
04 Dec 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
04 Dec 18 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
04 Dec 18 3 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto Turfmeersen
04 Dec 18 2 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Turfmeersen
04 Dec 18 2 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
04 Dec 18 1 adult winterkleed, rustend, gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
04 Dec 18 1 jagend Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
04 Dec 18 2 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
04 Dec 18 1 Roodborst - Erithacus rubecula Turfmeersen