Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
27 May 20 2 imago Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles Turfmeersen
27 May 20 1 baltsend / zingend Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Turfmeersen
27 May 20 1 baltsend / zingend Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Turfmeersen
27 May 20 1 imago Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles Turfmeersen
27 May 20 1 imago Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles Turfmeersen
27 May 20 1 roepend Koekoek - Cuculus canorus Turfmeersen
27 May 20 1 imago Atalanta - Vanessa atalanta Turfmeersen
27 May 20 1 baltsend / zingend Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Turfmeersen
27 May 20 2 imago Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles Turfmeersen
27 May 20 1 ♂︎ imago Lantaarntje - Ischnura elegans Turfmeersen
27 May 20 1 imago Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles Turfmeersen
27 May 20 1 ♂︎ imago Grote keizerlibel - Anax imperator Turfmeersen
27 May 20 1 ♂︎ imago Grote keizerlibel - Anax imperator Turfmeersen
27 May 20 1 ♂︎ imago Grote keizerlibel - Anax imperator Turfmeersen
27 May 20 1 baltsend / zingend Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Turfmeersen
27 May 20 1 ♂︎ imago Grote keizerlibel - Anax imperator Turfmeersen
27 May 20 10 imago Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum Turfmeersen
27 May 20 2 imago, Tandem Grote roodoogjuffer - Erythromma najas Turfmeersen
27 May 20 1 imago, onbekend, gezien Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella Turfmeersen
27 May 20 2 bloeiend, natuurlijk Kamgras - Cynosurus cristatus Turfmeersen
27 May 20 1 imago, zonnend, gezien Klein geaderd witje - Pieris napi Turfmeersen
27 May 20 1 ♂︎ adult, baltsend / zingend Rietgors - Emberiza schoeniclus Turfmeersen
27 May 20 1 bloeiend, natuurlijk Zegge spec. - Carex spec. Turfmeersen
27 May 20 1 Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Turfmeersen
27 May 20 20 bloeiend, natuurlijk Rode waterereprijs - Veronica catenata Turfmeersen