Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
15 May 19 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
15 May 19 1 Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
15 May 19 2 Ree - Capreolus capreolus Heidebos
15 May 19 1 ♂︎ imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
15 May 19 1 ♂︎ imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
13 May 19 2 juveniel, pas uitgevlogen/dons jongen Spreeuw - Sturnus vulgaris Heidebos
13 May 19 2 juveniel, pas uitgevlogen/dons jongen Merel - Turdus merula Heidebos
13 May 19 1 imago Klein koolwitje - Pieris rapae Heidebos
13 May 19 1 ♂︎ imago, overvliegend Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
13 May 19 1 paar in broedbiotoop Bergeend - Tadorna tadorna Heidebos
13 May 19 2 Gierzwaluw - Apus apus Heidebos
13 May 19 2 paar in broedbiotoop Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
13 May 19 1 Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
13 May 19 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
13 May 19 8 baltsend / zingend Buizerd - Buteo buteo Heidebos
13 May 19 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
13 May 19 6 pas uitgevlogen/dons jongen Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
13 May 19 1 Bijvlieg onbekend - Eristalis spec. Heidebos
13 May 19 1 baltsend / zingend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
12 May 19 1 ♂︎ imago Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Heidebos
12 May 19 1 imago, foeragerend Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos
12 May 19 1 imago, foeragerend Weidehommel - Bombus pratorum Heidebos
12 May 19 1 bloeiend Veldsla - Valerianella locusta Heidebos
12 May 19 1 bloeiend Ringelwikke - Vicia hirsuta Heidebos
12 May 19 1 bloeiend Geklauwd Pronkmos - Herzogiella seligeri Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.