Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
18 May 18 25 bloeiend Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius Turfmeersen
18 May 18 50 Reuzenberenklauw - Heracleum mantegazzianum Turfmeersen
18 May 18 1 , imago Nephrotoma quadrifaria - Turfmeersen
18 May 18 1 vruchtdragend Spinaziezuring - Rumex patientia Heidebos
18 May 18 5 vruchtdragend Klein robertskruid - Geranium purpureum Heidebos
18 May 18 2 bloeiend Bonte wikke - Vicia villosa Heidebos
18 May 18 1 baltsend / zingend, gehoord Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Heidebos
18 May 18 1 baltsend / zingend, gehoord Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus Heidebos
18 May 18 1 baltsend / zingend, gehoord Tuinfluiter - Sylvia borin Heidebos
18 May 18 1 Blauwborst - Luscinia svecica Heidebos
18 May 18 1 alarmerend, gezien en gehoord Blauwborst - Luscinia svecica Heidebos
18 May 18 1 imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
18 May 18 1 imago Hooibeestje - Coenonympha pamphilus Heidebos
18 May 18 1 imago Hooibeestje - Coenonympha pamphilus Heidebos
18 May 18 1 levend dier Segrijnslak - Cornu aspersum Heidebos
18 May 18 1 lege schelp of losse klep Grofgeribde grasslak - Candidula intersecta Heidebos
18 May 18 2 lege schelp of losse klep Bolle duinslak - Cernuella virgata Heidebos
18 May 18 1 imago Sint - janskruidblokspanner Heidebos
18 May 18 1 imago Boterbloempje - Pseudopanthera macularia Heidebos
18 May 18 1 (gezien niet geteld), imago Sint - jacobsvlinder Heidebos
18 May 18 1 Kandelaartje - Saxifraga tridactylites Heidebos
18 May 18 1 bloeiend Ronde ooievaarsbek - Geranium rotundifolium Heidebos
18 May 18 100 Klein robertskruid - Geranium purpureum Heidebos
18 May 18 25 bloeiend Klein robertskruid - Geranium purpureum Heidebos
18 May 18 1 bloeiend Beemdkroon - Knautia arvensis Heidebos