Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
20 May 18 1 gehoord Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus Turfmeersen
20 May 18 2 gehoord Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus Turfmeersen
20 May 18 2 gehoord Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Turfmeersen
20 May 18 1 gezien Grasmus - Sylvia communis Turfmeersen
20 May 18 1 gezien en gehoord Blauwborst - Luscinia svecica Turfmeersen
20 May 18 2 gezien Gele Kwikstaart - Motacilla flava Turfmeersen
20 May 18 1 gezien Ree - Capreolus capreolus Reepkens
20 May 18 1 imago, gezien Klein geaderd witje - Pieris napi Reepkens
20 May 18 3 imago, gezien Klein koolwitje - Pieris rapae Reepkens
20 May 18 1 imago, gezien Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Reepkens
20 May 18 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Reepkens
20 May 18 1 imago, gezien Bont zandoogje - Pararge aegeria Reepkens
20 May 18 1 (exact aantal), foeragerend, gezien Groene Specht - Picus viridis Heidebos
20 May 18 1 (exact aantal), gezien Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
19 May 18 1 imago, gezien Klein koolwitje - Pieris rapae Reepkens
18 May 18 6 Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
18 May 18 1 , (exact aantal), imago, gezien Groot koolwitje - Pieris brassicae Turfmeersen
18 May 18 2 , imago Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum Turfmeersen
18 May 18 2 , (exact aantal), imago, gezien Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella Turfmeersen
18 May 18 4 , (exact aantal), imago, gezien Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum Turfmeersen
18 May 18 1 , imago Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum Turfmeersen
18 May 18 1 , imago Glassnijder - Brachytron pratense Turfmeersen
18 May 18 1 , imago Glassnijder - Brachytron pratense Turfmeersen
18 May 18 1 , imago Glassnijder - Brachytron pratense Turfmeersen
18 May 18 1 , imago Glassnijder - Brachytron pratense Turfmeersen