Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
26 May 18 6 bloeiend, natuurlijk Esparcette - Onobrychis viciifolia Turfmeersen
26 May 18 1 Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
25 May 18 16 adult, gezien Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
25 May 18 8 adult, gezien Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
25 May 18 3 gezien Meerkoet - Fulica atra Turfmeersen
25 May 18 2 adult, overvliegend noordoost, gezien en gehoord Koekoek - Cuculus canorus Turfmeersen
24 May 18 1 adult, vondst (dood) Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
24 May 18 1 adult, roepend Grutto - Limosa limosa Turfmeersen
24 May 18 1 , adult, baltsend / zingend Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Turfmeersen
24 May 18 1 adult, baltsend / zingend Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Turfmeersen
24 May 18 2 imago, copula Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Turfmeersen
24 May 18 1 , imago Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Turfmeersen
24 May 18 2 imago, copula, gezien Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Turfmeersen
24 May 18 15 bloeiend, natuurlijk Echte koekoeksbloem - Silene flos Turfmeersen
24 May 18 1 bloeiend, veldwaarneming Egelboterbloem - Ranunculus flammula Turfmeersen
24 May 18 2 bloeiend, natuurlijk Slipbladige ooievaarsbek - Geranium dissectum Turfmeersen
24 May 18 1 bloeiend, natuurlijk Moeraswalstro - Galium palustre Turfmeersen
24 May 18 1 bloeiend, veldwaarneming Moeraswalstro - Galium palustre Turfmeersen
24 May 18 30 bloeiend, veldwaarneming Kleine ratelaar - Rhinanthus minor Turfmeersen
24 May 18 30 bloeiend, natuurlijk Kleine ratelaar - Rhinanthus minor Turfmeersen
24 May 18 500 bloeiend, natuurlijk Kleine ratelaar - Rhinanthus minor Turfmeersen
24 May 18 500 bloeiend, veldwaarneming Kleine ratelaar - Rhinanthus minor Turfmeersen
24 May 18 100 bloeiend, natuurlijk Echte valeriaan - Valeriana officinalis Turfmeersen
24 May 18 1 bloeiend, veldwaarneming Echte valeriaan - Valeriana officinalis Turfmeersen
24 May 18 1 vegetatief, natuurlijk Grote waterweegbree - Alisma plantago Turfmeersen