Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
02 Apr 18 1 gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
02 Apr 18 2 adult, foeragerend Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
02 Apr 18 1 adult, baltsend / zingend, gehoord Grutto - Limosa limosa Turfmeersen
02 Apr 18 2 adult, paar in broedbiotoop Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
02 Apr 18 2 , adult, paar in broedbiotoop Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
02 Apr 18 18 adult Graspieper - Anthus pratensis Turfmeersen
02 Apr 18 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Myxomyceet indet - Myxomycota indet. Heidebos
02 Apr 18 1 Myxomyceet indet - Myxomycota indet. Heidebos
02 Apr 18 1 Spatelhoorntje - Calocera pallidospathulata Heidebos
02 Apr 18 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Voorjaarshoutzwam - Polyporus ciliatus f. lepideus Heidebos
01 Apr 18 2 gezien Houtduif - Columba palumbus Heidebos
01 Apr 18 2 gezien Turkse Tortel - Streptopelia decaocto Heidebos
01 Apr 18 2 gezien Kauw - Coloeus monedula Heidebos
01 Apr 18 1 foeragerend, gezien Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
01 Apr 18 2 foeragerend, gezien Koolmees - Parus major Heidebos
01 Apr 18 1 , baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
01 Apr 18 1 , baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
01 Apr 18 1 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
01 Apr 18 2 gezien Merel - Turdus merula Heidebos
01 Apr 18 1 gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
01 Apr 18 4 foeragerend, gezien Huismus - Passer domesticus Heidebos
01 Apr 18 1 baltsend / zingend Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
01 Apr 18 1 gezien Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
01 Apr 18 4 foeragerend, gezien en gehoord Groenling - Chloris chloris Heidebos
01 Apr 18 2 foeragerend, gezien Keep - Fringilla montifringilla Heidebos