Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
15 Mar 18 2 gezien en gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
15 Mar 18 1 adult, foeragerend, gezien en gehoord Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos
15 Mar 18 1 roepend, gehoord Groene Specht - Picus viridis Heidebos
15 Mar 18 1 baltsend / zingend, gezien en gehoord Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
15 Mar 18 1 baltsend / zingend, gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
12 Mar 18 1 Aalscholver - Phalacrocorax carbo Zandberg
12 Mar 18 2 Scholekster - Haematopus ostralegus Zandberg
10 Mar 18 2 verkeersslachtoffer, gezien Bunzing - Mustela putorius Zandberg
08 Mar 18 1 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Reepkens
08 Mar 18 2 Aalscholver - Phalacrocorax carbo Reepkens
08 Mar 18 1 Buizerd - Buteo buteo Reepkens
08 Mar 18 2 overvliegend Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Reepkens
08 Mar 18 2 adult zomerkleed Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus Heidebos
08 Mar 18 2 Witte Kwikstaart - Motacilla alba Heidebos
03 Mar 18 1 gezien Muskuseend - Cairina moschata Reepkens
03 Mar 18 3 baltsend / zingend, gezien en gehoord Dodaars - Tachybaptus ruficollis Reepkens
27 Feb 18 2 gezien Krakeend - Mareca strepera Reepkens
27 Feb 18 2 gezien Smient - Mareca penelope Reepkens
27 Feb 18 1 gezien Dodaars - Tachybaptus ruficollis Reepkens
27 Feb 18 3 gezien Aalscholver - Phalacrocorax carbo Reepkens
27 Feb 18 30 gezien Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus Reepkens
27 Feb 18 1 gezien Stormmeeuw - Larus canus Reepkens
25 Feb 18 1 verkeersslachtoffer Konijn - Oryctolagus cuniculus Heidebos
21 Feb 18 3 Ree - Capreolus capreolus Heidebos
20 Feb 18 2 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Heidebos