Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
05 Oct 18 1 , imago Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus Heidebos
05 Oct 18 1 , imago Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum Heidebos
05 Oct 18 1 imago Gamma - uil Heidebos
05 Oct 18 1 (gezien niet geteld), bloeiend, veldwaarneming Kromhals - Anchusa arvensis Heidebos
05 Oct 18 50 bloeiend, veldwaarneming Bezemkruiskruid - Senecio inaequidens Heidebos
04 Oct 18 2 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Reepkens
04 Oct 18 3 Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
02 Oct 18 1 foeragerend Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea Heidebos
02 Oct 18 25 (schatting), adult, foeragerend, gezien Patrijs - Perdix perdix Turfmeersen
02 Oct 18 1 , adult, foeragerend, gezien Groene Specht - Picus viridis Turfmeersen
02 Oct 18 1 adult, foeragerend, gezien Gaai - Garrulus glandarius Turfmeersen
30 Sep 18 4 Populierenbladsteelmineermot - Ectoedemia hannoverella Turfmeersen
30 Sep 18 10 bloeiend, natuurlijk Tuinkaasjeskruid - Malva sylvestris (cultivar) Turfmeersen
30 Sep 18 1 (exact aantal), adult, gezien en gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
30 Sep 18 1 (exact aantal), adult, gezien en gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
30 Sep 18 3 (schatting), adult, gezien Levendbarende Hagedis - Zootoca vivipara Heidebos
30 Sep 18 1 adult, rustend, gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
30 Sep 18 1 Vogelmuur - Stellaria media Heidebos
30 Sep 18 1 Wilgenroosje - Chamerion angustifolium Heidebos
30 Sep 18 1 Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
30 Sep 18 1 Levendbarende Hagedis - Zootoca vivipara Heidebos
30 Sep 18 1 Weymouthden - Pinus strobus Heidebos
30 Sep 18 1 Witte dovenetel - Lamium album Heidebos
30 Sep 18 1 Vliegenzwam - Amanita muscaria Heidebos
30 Sep 18 1 Grote eikelboorder - Curculio venosus Heidebos