Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
15 Nov 18 7 Slobeend - Spatula clypeata Turfmeersen
15 Nov 18 4 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
15 Nov 18 1 opvliegend Rode Wouw - Milvus milvus Turfmeersen
15 Nov 18 1 opvliegend IJsvogel - Alcedo atthis Turfmeersen
15 Nov 18 1 Kauw - Coloeus monedula Turfmeersen
15 Nov 18 1 Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea Turfmeersen
14 Nov 18 2 Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea Turfmeersen
14 Nov 18 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien en gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
14 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
13 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Putter - Carduelis carduelis Heidebos
13 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
13 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Koolmees - Parus major Heidebos
13 Nov 18 7 foeragerend, gezien Wulp - Numenius arquata Heidebos
13 Nov 18 1 adult, foeragerend, gezien en gehoord Koolmees - Parus major Zandberg
13 Nov 18 3 foeragerend, gezien en gehoord Goudhaan - Regulus regulus Zandberg
13 Nov 18 1 , adult, foeragerend, gezien en gehoord Merel - Turdus merula Zandberg
13 Nov 18 1 Taxus - Taxus baccata Zandberg
13 Nov 18 1 foeragerend Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
13 Nov 18 1 overvliegend Aalscholver - Phalacrocorax carbo Turfmeersen
13 Nov 18 4 foeragerend Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
13 Nov 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
13 Nov 18 2 overvliegend Watersnip - Gallinago gallinago Turfmeersen
13 Nov 18 1 jagend Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
13 Nov 18 1 roepend Vink - Fringilla coelebs Turfmeersen