Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
15 Apr 19 2 imago Boomblauwtje - Celastrina argiolus Heidebos
15 Apr 19 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
15 Apr 19 1 imago Bont zandoogje - Pararge aegeria Heidebos
15 Apr 19 1 Koekoek - Cuculus canorus Reepkens
14 Apr 19 1 Sperwer - Accipiter nisus Turfmeersen
14 Apr 19 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
14 Apr 19 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Heidebos
14 Apr 19 1 roepend Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
13 Apr 19 1 ♂︎ baltsend / zingend, gehoord Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
13 Apr 19 1 imago, gezien Bont zandoogje - Pararge aegeria Heidebos
13 Apr 19 1 imago, gezien Bont zandoogje - Pararge aegeria Heidebos
13 Apr 19 2 baltsend / zingend, gezien en gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
13 Apr 19 2 baltsend / zingend, gezien en gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
13 Apr 19 1 ♂︎ adult, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
13 Apr 19 1 baltsend / zingend, gehoord Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
13 Apr 19 1 baltsend / zingend, gehoord Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
13 Apr 19 1 ♀︎ adult, gezien en gehoord Vink - Fringilla coelebs Heidebos
13 Apr 19 1 ♂︎ adult, gezien en gehoord Vink - Fringilla coelebs Heidebos
13 Apr 19 1 ♂︎ baltsend / zingend, gehoord Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
13 Apr 19 1 ♂︎ baltsend / zingend, gehoord Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
13 Apr 19 1 adult in broedbiotoop, gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
13 Apr 19 1 gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
13 Apr 19 1 adult, foeragerend, gezien Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
13 Apr 19 2 baltsend / zingend, gezien en gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
13 Apr 19 2 adult, gezien en gehoord Gaai - Garrulus glandarius Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.