Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
22 Jun 18 2 imago Klein geaderd witje - Pieris napi Turfmeersen
22 Jun 18 20 (schatting), imago Bruin zandoogje - Maniola jurtina Turfmeersen
22 Jun 18 2 imago Bruin zandoogje - Maniola jurtina Turfmeersen
22 Jun 18 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
22 Jun 18 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
22 Jun 18 3 (exact aantal), imago, gezien Klein koolwitje - Pieris rapae Reepkens
22 Jun 18 1 (exact aantal), imago, gezien Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Reepkens
22 Jun 18 2 (exact aantal), imago, gezien Vijfvlek - sint Reepkens
22 Jun 18 4 imago, foeragerend, gezien Klein geaderd witje - Pieris napi Heidebos
22 Jun 18 1 , imago, foeragerend, gezien Groot koolwitje - Pieris brassicae Heidebos
22 Jun 18 4 imago, gezien Klein geaderd witje - Pieris napi Heidebos
22 Jun 18 1 Lavendel spec. - Lavandula spec. Heidebos
22 Jun 18 3 imago, gezien Bruin zandoogje - Maniola jurtina Heidebos
22 Jun 18 43 rups, gezien Sint - jacobsvlinder Heidebos
22 Jun 18 4 adult, foeragerend, gezien Boerenzwaluw - Hirundo rustica Heidebos
22 Jun 18 4 imago, gezien Bruin zandoogje - Maniola jurtina Heidebos
22 Jun 18 1 imago, gezien Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
22 Jun 18 1 imago, gezien Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
22 Jun 18 2 juveniel, roepend, gezien en gehoord Bosuil - Strix aluco Heidebos
22 Jun 18 2 gezien Egel - Erinaceus europaeus Heidebos
22 Jun 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
22 Jun 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
22 Jun 18 1 gezien Ree - Capreolus capreolus Heidebos
20 Jun 18 1 baltsend / zingend, gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
20 Jun 18 1 , (exact aantal), imago Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus Heidebos