Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
01 May 18 1 , imago, foeragerend, gezien Grasbij - Andrena flavipes Heidebos
01 May 18 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
01 May 18 1 Tuinfluiter - Sylvia borin Heidebos
01 May 18 1 Kneu - Linaria cannabina Heidebos
30 Apr 18 2 Ooievaar - Ciconia ciconia Turfmeersen
29 Apr 18 1 (exact aantal), adult, rustend, gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
29 Apr 18 1 paar in broedbiotoop Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
29 Apr 18 1 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
29 Apr 18 1 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen