Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
20 Jun 18 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
20 Jun 18 1 (exact aantal), imago Klein koolwitje - Pieris rapae Heidebos
20 Jun 18 1 imago Groot koolwitje - Pieris brassicae Heidebos
20 Jun 18 1 (exact aantal), imago Klein koolwitje - Pieris rapae Heidebos
20 Jun 18 2 imago Boomblauwtje - Celastrina argiolus Heidebos
20 Jun 18 1 (exact aantal), imago Eikenpage - Favonius quercus Heidebos
20 Jun 18 15 (schatting), imago Eikenpage - Favonius quercus Heidebos
20 Jun 18 1 (exact aantal), imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
20 Jun 18 1 (exact aantal), imago Koevinkje - Aphantopus hyperantus Heidebos
20 Jun 18 1 (exact aantal), imago Hooibeestje - Coenonympha pamphilus Heidebos
20 Jun 18 10 (schatting), imago Bruin zandoogje - Maniola jurtina Heidebos
20 Jun 18 20 (schatting), imago Bruin zandoogje - Maniola jurtina Heidebos
20 Jun 18 1 (exact aantal), imago Bruin zandoogje - Maniola jurtina Heidebos
20 Jun 18 1 (exact aantal), imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
20 Jun 18 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
20 Jun 18 1 (exact aantal), imago Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
20 Jun 18 1 , imago, foeragerend Grote keizerlibel - Anax imperator Heidebos
20 Jun 18 1 , imago Platbuik - Libellula depressa Heidebos
20 Jun 18 1 , imago Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Heidebos
20 Jun 18 1 Zomereik - Quercus robur Heidebos
20 Jun 18 1 Braam spec. - Rubus spec. Heidebos
20 Jun 18 2 imago, copula Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Heidebos
20 Jun 18 1 , imago Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Heidebos
20 Jun 18 1 (exact aantal), imago Zuringspanner - Lythria cruentaria Heidebos
20 Jun 18 2 (exact aantal), adult Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Heidebos