Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
26 Mar 18 2 (exact aantal), gezien Ree - Capreolus capreolus Heidebos
26 Mar 18 1 adult, foeragerend Vleermuis onbekend - Chiroptera spec. Heidebos
26 Mar 18 2 adult, zonnend Levendbarende Hagedis - Zootoca vivipara Heidebos
26 Mar 18 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
26 Mar 18 1 , imago, langstrekkend oost Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
26 Mar 18 1 , imago, langstrekkend oost Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
26 Mar 18 1 , imago, langstrekkend west Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
26 Mar 18 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
25 Mar 18 3 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
25 Mar 18 2 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
25 Mar 18 2 gezien en gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
25 Mar 18 3 Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Heidebos
25 Mar 18 1 (exact aantal), imago, gezien Oranje berkenspanner - Archiearis parthenias Heidebos
24 Mar 18 1 , imago, langstrekkend noord Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
24 Mar 18 1 Houtduif - Columba palumbus Heidebos
24 Mar 18 1 sporen Ransuil - Asio otus Heidebos
24 Mar 18 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
24 Mar 18 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
24 Mar 18 1 Kauw - Coloeus monedula Heidebos
24 Mar 18 1 (gezien niet geteld) Kauw - Coloeus monedula Heidebos
24 Mar 18 1 Zwarte Kraai - Corvus corone Heidebos
24 Mar 18 1 Fazant - Phasianus colchicus Heidebos
24 Mar 18 1 overvliegend Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Heidebos
24 Mar 18 2 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
24 Mar 18 1 roepend Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos