Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
06 Jun 18 3 imago, gezien Bruin zandoogje - Maniola jurtina Reepkens
06 Jun 18 16 Grote Canadese Gans - Branta canadensis Heidebos
06 Jun 18 3 (exact aantal), juveniel, rustend, gezien Fuut - Podiceps cristatus Reepkens
06 Jun 18 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
06 Jun 18 1 adult, overvliegend noordoost Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus Heidebos
06 Jun 18 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
06 Jun 18 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
06 Jun 18 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
06 Jun 18 1 baltsend / zingend Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
06 Jun 18 1 baltsend / zingend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
05 Jun 18 8 , imago, foeragerend Weidehommel - Bombus pratorum Heidebos
05 Jun 18 1 imago, foeragerend Boomhommel - Bombus hypnorum Heidebos
04 Jun 18 1 , imago, gezien Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Turfmeersen
04 Jun 18 1 (exact aantal), adult zomerkleed, jagend, gezien Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
04 Jun 18 1 baltsend / zingend, gehoord Blauwborst - Luscinia svecica Turfmeersen
04 Jun 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
04 Jun 18 1 , imago Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Turfmeersen
03 Jun 18 1 (exact aantal), imago, gezien Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus Turfmeersen
03 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, gezien Oranje luzernevlinder - Colias croceus Turfmeersen
03 Jun 18 5 (exact aantal), imago, gezien Bruin zandoogje - Maniola jurtina Turfmeersen
03 Jun 18 2 (exact aantal), imago, gezien Microvlinder onbekend - Microlepidoptera spec. Turfmeersen
03 Jun 18 1 Echte valeriaan - Valeriana officinalis Turfmeersen
03 Jun 18 1 Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris Turfmeersen
03 Jun 18 1 larve/nimf, gezien Bladwesp onbekend - Symphyta indet. Turfmeersen
03 Jun 18 1 imago, gezien Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus Reepkens