Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
24 Mar 18 1 baltsend / zingend, gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
24 Mar 18 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
24 Mar 18 1 baltsend / zingend Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
24 Mar 18 1 roepend Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
24 Mar 18 4 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
24 Mar 18 1 bloeiend, veldwaarneming Vroegeling - Erophila verna Heidebos
23 Mar 18 1 gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Heidebos
23 Mar 18 1 gezien Buizerd - Buteo buteo Heidebos
23 Mar 18 2 gezien Kievit - Vanellus vanellus Heidebos
23 Mar 18 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Zandberg
21 Mar 18 1 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
21 Mar 18 1 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
21 Mar 18 1 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
21 Mar 18 1 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
21 Mar 18 2 paar in broedbiotoop Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
21 Mar 18 2 paar in broedbiotoop Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
21 Mar 18 1 adult, roepend Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
21 Mar 18 1 adult, roepend Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
21 Mar 18 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
21 Mar 18 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
21 Mar 18 2 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
21 Mar 18 2 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
19 Mar 18 7 overvliegend Buizerd - Buteo buteo Zandberg
19 Mar 18 1 , baltsend / zingend, gezien en gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
19 Mar 18 2 Goudhaan - Regulus regulus Heidebos