Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
24 Mar 18 1 , imago, langstrekkend noord Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
24 Mar 18 1 Houtduif - Columba palumbus Heidebos
24 Mar 18 1 sporen Ransuil - Asio otus Heidebos
24 Mar 18 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
24 Mar 18 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
24 Mar 18 1 Kauw - Coloeus monedula Heidebos
24 Mar 18 1 (gezien niet geteld) Kauw - Coloeus monedula Heidebos
24 Mar 18 1 Zwarte Kraai - Corvus corone Heidebos
24 Mar 18 1 Fazant - Phasianus colchicus Heidebos
24 Mar 18 1 overvliegend Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Heidebos
24 Mar 18 2 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
24 Mar 18 1 roepend Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos
24 Mar 18 1 baltsend / zingend, gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
24 Mar 18 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
24 Mar 18 1 baltsend / zingend Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
24 Mar 18 1 roepend Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
24 Mar 18 4 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
24 Mar 18 1 bloeiend, veldwaarneming Vroegeling - Erophila verna Heidebos
23 Mar 18 1 gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Heidebos
23 Mar 18 1 gezien Buizerd - Buteo buteo Heidebos
23 Mar 18 2 gezien Kievit - Vanellus vanellus Heidebos
23 Mar 18 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Zandberg
21 Mar 18 1 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
21 Mar 18 1 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
21 Mar 18 1 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos