Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
21 Mar 18 1 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
21 Mar 18 2 paar in broedbiotoop Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
21 Mar 18 2 paar in broedbiotoop Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
21 Mar 18 1 adult, roepend Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
21 Mar 18 1 adult, roepend Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
21 Mar 18 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
21 Mar 18 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
21 Mar 18 2 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
21 Mar 18 2 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
19 Mar 18 7 overvliegend Buizerd - Buteo buteo Zandberg
19 Mar 18 1 , baltsend / zingend, gezien en gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
19 Mar 18 2 Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
19 Mar 18 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
19 Mar 18 10 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
19 Mar 18 1 Haas - Lepus europaeus Heidebos
18 Mar 18 1 imago, overwinterend Roesje - Scoliopteryx libatrix Zandberg
18 Mar 18 1 adult, alarmerend Merel - Turdus merula Heidebos
18 Mar 18 2 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
18 Mar 18 2 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
18 Mar 18 1 aangeplant Amerikaanse eik - Quercus rubra Heidebos
18 Mar 18 1 veldwaarneming Eikenvuurzwam - Fomitiporia robusta Heidebos
16 Mar 18 2 gezien Bergeend - Tadorna tadorna Heidebos
16 Mar 18 2 adult, baltsend / zingend Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
15 Mar 18 1 baltsend / zingend, gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
15 Mar 18 3 foeragerend, gezien Merel - Turdus merula Heidebos