Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
06 Jan 19 7 (schatting), vruchtlichaam, veldwaarneming Amethistzwam - Laccaria amethystina Heidebos
06 Jan 19 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Muizenstaartzwam - Baeospora myosura Heidebos
06 Jan 19 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Mosklokje onbekend - Galerina spec. Heidebos
06 Jan 19 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Kleverig koraalzwammetje - Calocera viscosa Heidebos
06 Jan 19 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Geel hoorntje - Calocera cornea Heidebos
06 Jan 19 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Oranje druppelzwam - Dacrymyces stillatus Heidebos
06 Jan 19 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Mollisia p.p. - Mollisia spec. Heidebos
06 Jan 19 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Grote bloedsteelmycena - Mycena haematopus Heidebos
06 Jan 19 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Groot kalkschuim - Mucilago crustacea Heidebos
06 Jan 19 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Glanzend druivenpitje - Leocarpus fragilis Heidebos
05 Jan 19 2 adult, gezien Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
05 Jan 19 50 foeragerend Kolgans - Anser albifrons Turfmeersen
05 Jan 19 250 foeragerend Toendrarietgans - Anser serrirostris Turfmeersen
05 Jan 19 1 (exact aantal), gezien Indische Gans - Anser indicus Turfmeersen
05 Jan 19 225 (schatting), gezien Toendrarietgans - Anser serrirostris Turfmeersen
05 Jan 19 40 (schatting), gezien Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
05 Jan 19 15 gezien Kolgans - Anser albifrons Turfmeersen
05 Jan 19 15 (schatting), gezien Kolgans - Anser albifrons Turfmeersen
05 Jan 19 6 (exact aantal), foeragerend, gezien Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus Turfmeersen
05 Jan 19 1 (gezien niet geteld) Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
05 Jan 19 200 (schatting) Toendrarietgans - Anser serrirostris Turfmeersen
05 Jan 19 1 Indische Gans - Anser indicus Turfmeersen
05 Jan 19 6 Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus Turfmeersen
05 Jan 19 14 Kolgans - Anser albifrons Turfmeersen
05 Jan 19 36 gezien Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen