Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
07 Apr 18 1 opvliegend, gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
07 Apr 18 2 gezien Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
07 Apr 18 1 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
07 Apr 18 2 gezien Grutto - Limosa limosa Turfmeersen
07 Apr 18 1 Houtduif - Columba palumbus Turfmeersen
07 Apr 18 1 gezien Holenduif - Columba oenas Turfmeersen
07 Apr 18 1 Smelleken - Falco columbarius Turfmeersen
07 Apr 18 1 Kauw - Coloeus monedula Turfmeersen
07 Apr 18 1 , gezien en gehoord Koolmees - Parus major Turfmeersen
07 Apr 18 2 overvliegend, gezien Boerenzwaluw - Hirundo rustica Turfmeersen
07 Apr 18 1 gezien Staartmees - Aegithalos caudatus Turfmeersen
07 Apr 18 1 gezien en gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
07 Apr 18 1 , gezien Zwartkop - Sylvia atricapilla Turfmeersen
07 Apr 18 1 gezien en gehoord Winterkoning - Troglodytes troglodytes Turfmeersen
07 Apr 18 1 , foeragerend, gezien Merel - Turdus merula Turfmeersen
07 Apr 18 3 gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
07 Apr 18 3 gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
07 Apr 18 2 gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
07 Apr 18 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
07 Apr 18 1 imago Groot koolwitje - Pieris brassicae Turfmeersen
07 Apr 18 2 adult zomerkleed, overvliegend, gezien en gehoord Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Heidebos
07 Apr 18 1 adult, overvliegend, gezien Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus Heidebos
07 Apr 18 1 alarmerend, gezien en gehoord Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
07 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
07 Apr 18 3 gezien en gehoord Boerenzwaluw - Hirundo rustica Heidebos