Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
07 Apr 18 2 foeragerend, gezien Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
07 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
07 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
07 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
07 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
07 Apr 18 1 gezien en gehoord Boomklever - Sitta europaea Heidebos
07 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Merel - Turdus merula Heidebos
07 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
07 Apr 18 1 adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
07 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Vink - Fringilla coelebs Heidebos
07 Apr 18 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
07 Apr 18 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
07 Apr 18 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
07 Apr 18 1 imago Boomblauwtje - Celastrina argiolus Heidebos
07 Apr 18 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
07 Apr 18 4 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
07 Apr 18 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
07 Apr 18 1 (gezien niet geteld), bloeiend, veldwaarneming Kandelaartje - Saxifraga tridactylites Heidebos
07 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
07 Apr 18 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
07 Apr 18 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
06 Apr 18 2 paar in broedbiotoop Fuut - Podiceps cristatus Turfmeersen
06 Apr 18 10 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
06 Apr 18 1 Zwartkop - Sylvia atricapilla Turfmeersen
06 Apr 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen