Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
03 Apr 18 1 adult in broedbiotoop Boomklever - Sitta europaea Heidebos
03 Apr 18 2 Boomklever - Sitta europaea Heidebos
03 Apr 18 2 Sijs - Spinus spinus Heidebos
03 Apr 18 1 adult, roepend Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos
03 Apr 18 2 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
03 Apr 18 1 adult Levendbarende Hagedis - Zootoca vivipara Heidebos
03 Apr 18 30 adult Kauw - Coloeus monedula Turfmeersen
03 Apr 18 8 adult Kauw - Coloeus monedula Turfmeersen
03 Apr 18 1 adult, baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
03 Apr 18 2 adult, gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
03 Apr 18 1 Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
03 Apr 18 7 bloeiend Speenkruid - Ficaria verna Turfmeersen
03 Apr 18 1 vegetatief, veldwaarneming Kruipend zenegroen - Ajuga reptans Turfmeersen
03 Apr 18 20 bloeiend Paarse dovenetel - Lamium purpureum Turfmeersen
03 Apr 18 1 imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
02 Apr 18 2 (exact aantal), vruchtlichaam, veldwaarneming Doolhofzwam - Daedalea quercina Heidebos
02 Apr 18 1 (exact aantal), vruchtlichaam, veldwaarneming Zilveren boomkussen - Reticularia lycoperdon Heidebos
02 Apr 18 2 adult, paar in broedbiotoop Fuut - Podiceps cristatus Turfmeersen
02 Apr 18 1 gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
02 Apr 18 2 adult, foeragerend Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
02 Apr 18 1 adult, baltsend / zingend, gehoord Grutto - Limosa limosa Turfmeersen
02 Apr 18 2 adult, paar in broedbiotoop Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
02 Apr 18 2 , adult, paar in broedbiotoop Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
02 Apr 18 18 adult Graspieper - Anthus pratensis Turfmeersen
02 Apr 18 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Myxomyceet indet - Myxomycota indet. Heidebos