Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
02 Apr 18 1 Myxomyceet indet - Myxomycota indet. Heidebos
02 Apr 18 1 Spatelhoorntje - Calocera pallidospathulata Heidebos
02 Apr 18 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Voorjaarshoutzwam - Polyporus ciliatus f. lepideus Heidebos
01 Apr 18 2 gezien Houtduif - Columba palumbus Heidebos
01 Apr 18 2 gezien Turkse Tortel - Streptopelia decaocto Heidebos
01 Apr 18 2 gezien Kauw - Coloeus monedula Heidebos
01 Apr 18 1 foeragerend, gezien Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
01 Apr 18 2 foeragerend, gezien Koolmees - Parus major Heidebos
01 Apr 18 1 , baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
01 Apr 18 1 , baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
01 Apr 18 1 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
01 Apr 18 2 gezien Merel - Turdus merula Heidebos
01 Apr 18 1 gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
01 Apr 18 4 foeragerend, gezien Huismus - Passer domesticus Heidebos
01 Apr 18 1 baltsend / zingend Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
01 Apr 18 1 gezien Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
01 Apr 18 4 foeragerend, gezien en gehoord Groenling - Chloris chloris Heidebos
01 Apr 18 2 foeragerend, gezien Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
01 Apr 18 1 foeragerend, gezien Vink - Fringilla coelebs Heidebos
01 Apr 18 5 foeragerend, gezien en gehoord Sijs - Spinus spinus Heidebos
01 Apr 18 10 (schatting), adult Bruine Kikker - Rana temporaria Heidebos
01 Apr 18 20 (schatting), adult Gewone Pad - Bufo bufo Heidebos
01 Apr 18 1 (schatting), adult Alpenwatersalamander - Ichthyosaura alpestris Heidebos
01 Apr 18 15 (schatting), adult Watersalamander onbekend - Lissotriton spec. Heidebos
01 Apr 18 2 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos