Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
01 Apr 18 1 gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
01 Apr 18 4 foeragerend, gezien Huismus - Passer domesticus Heidebos
01 Apr 18 1 baltsend / zingend Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
01 Apr 18 1 gezien Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
01 Apr 18 4 foeragerend, gezien en gehoord Groenling - Chloris chloris Heidebos
01 Apr 18 2 foeragerend, gezien Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
01 Apr 18 1 foeragerend, gezien Vink - Fringilla coelebs Heidebos
01 Apr 18 5 foeragerend, gezien en gehoord Sijs - Spinus spinus Heidebos
01 Apr 18 10 (schatting), adult Bruine Kikker - Rana temporaria Heidebos
01 Apr 18 20 (schatting), adult Gewone Pad - Bufo bufo Heidebos
01 Apr 18 1 (schatting), adult Alpenwatersalamander - Ichthyosaura alpestris Heidebos
01 Apr 18 15 (schatting), adult Watersalamander onbekend - Lissotriton spec. Heidebos
01 Apr 18 2 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
01 Apr 18 2 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
31 Mar 18 1 gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
31 Mar 18 1 gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
31 Mar 18 2 Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
31 Mar 18 1 gezien Boomkruiper - Certhia brachydactyla Turfmeersen
31 Mar 18 2 gezien en gehoord Spreeuw - Sturnus vulgaris Turfmeersen
31 Mar 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
31 Mar 18 3 Putter - Carduelis carduelis Turfmeersen
31 Mar 18 2 Putter - Carduelis carduelis Turfmeersen
31 Mar 18 1 Groenling - Chloris chloris Turfmeersen
31 Mar 18 11 gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
31 Mar 18 10 foeragerend, gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen