Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
31 Mar 18 8 Haas - Lepus europaeus Turfmeersen
31 Mar 18 2 gezien en gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
30 Mar 18 2 adult, paar in broedbiotoop Kuifeend - Aythya fuligula Turfmeersen
30 Mar 18 4 Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
30 Mar 18 190 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
30 Mar 18 2 paar in broedbiotoop Fuut - Podiceps cristatus Turfmeersen
30 Mar 18 2 Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
30 Mar 18 1 adult zomerkleed, gezien en gehoord Grutto - Limosa limosa Turfmeersen
30 Mar 18 4 adult zomerkleed, gezien en gehoord Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
30 Mar 18 4 Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
30 Mar 18 1 Stormmeeuw - Larus canus Turfmeersen
30 Mar 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
30 Mar 18 1 gehoord Rietgors - Emberiza schoeniclus Turfmeersen
30 Mar 18 2 (exact aantal), adult, foeragerend, gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien Koolmees - Parus major Heidebos
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien en gehoord Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien Kramsvogel - Turdus pilaris Heidebos
30 Mar 18 1 , (exact aantal), foeragerend, gezien Merel - Turdus merula Heidebos
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
30 Mar 18 2 , (exact aantal), gezien en gehoord Vink - Fringilla coelebs Heidebos
30 Mar 18 1 foeragerend Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
30 Mar 18 7 foeragerend Sijs - Spinus spinus Heidebos
30 Mar 18 1 adult, zonnend, gezien Levendbarende Hagedis - Zootoca vivipara Heidebos