Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
17 Apr 18 2 (exact aantal), imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Reepkens
17 Apr 18 2 Pijlstaart - Anas acuta Turfmeersen
17 Apr 18 4 Wilde Eend - Anas platyrhynchos Turfmeersen
17 Apr 18 2 gezien en gehoord Wintertaling - Anas crecca Turfmeersen
17 Apr 18 2 foeragerend, gezien Pijlstaart - Anas acuta Turfmeersen
17 Apr 18 34 Kuifeend - Aythya fuligula Turfmeersen
17 Apr 18 6 Tafeleend - Aythya ferina Turfmeersen
17 Apr 18 2 gezien Tafeleend - Aythya ferina Turfmeersen
17 Apr 18 40 (schatting), gezien Kuifeend - Aythya fuligula Turfmeersen
17 Apr 18 8 Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
17 Apr 18 11 gezien Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
17 Apr 18 16 Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
17 Apr 18 2 gezien Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
17 Apr 18 4 Slobeend - Spatula clypeata Turfmeersen
17 Apr 18 30 (schatting), gezien Slobeend - Spatula clypeata Turfmeersen
17 Apr 18 10 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
17 Apr 18 6 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
17 Apr 18 20 gezien Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
17 Apr 18 1 adult zomerkleed, foeragerend, gezien en gehoord Fazant - Phasianus colchicus Turfmeersen
17 Apr 18 3 Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis Turfmeersen
17 Apr 18 7 gezien Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis Turfmeersen
17 Apr 18 2 adult zomerkleed, gezien Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
17 Apr 18 2 gezien Aalscholver - Phalacrocorax carbo Turfmeersen
17 Apr 18 54 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus Turfmeersen
17 Apr 18 4 Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen