Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
17 Apr 18 2 adult zomerkleed, gezien Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
17 Apr 18 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Turfmeersen
17 Apr 18 2 Haas - Lepus europaeus Turfmeersen
17 Apr 18 2 , (exact aantal), adult zomerkleed, foeragerend, gezien Kuifeend - Aythya fuligula Heidebos
17 Apr 18 1 adult zomerkleed, zonnend, gezien Aalscholver - Phalacrocorax carbo Heidebos
17 Apr 18 2 (exact aantal), adult zomerkleed, paar in broedbiotoop, gezien Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
17 Apr 18 1 overvliegend noordoost, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Heidebos
17 Apr 18 1 overvliegend, gehoord Regenwulp - Numenius phaeopus Heidebos
16 Apr 18 1 imago Klein koolwitje - Pieris rapae Turfmeersen
16 Apr 18 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen
16 Apr 18 1 gezien en gehoord Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
16 Apr 18 2 gezien Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
16 Apr 18 4 foeragerend, gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
16 Apr 18 1 imago Klein koolwitje - Pieris rapae Turfmeersen
16 Apr 18 2 (exact aantal), adult zomerkleed, foeragerend, gezien Kuifeend - Aythya fuligula Heidebos
16 Apr 18 1 bezet nest, gezien Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
15 Apr 18 1 , adult zomerkleed, foeragerend, gezien Fazant - Phasianus colchicus Turfmeersen
15 Apr 18 1 Koekoek - Cuculus canorus Turfmeersen
15 Apr 18 1 (exact aantal), adult, baltsend / zingend, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
15 Apr 18 3 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
15 Apr 18 1 bloeiend, natuurlijk Kruipend zenegroen - Ajuga reptans Turfmeersen
15 Apr 18 1 , imago, handvangst en losgelaten Bruine Rouwbij - Melecta albifrons Turfmeersen
15 Apr 18 4 (exact aantal), adult zomerkleed, rustend, gezien Kuifeend - Aythya fuligula Reepkens
15 Apr 18 1 (exact aantal), imago, gezien Klein geaderd witje - Pieris napi Reepkens
15 Apr 18 1 , adult, adult in broedbiotoop, gezien Sperwer - Accipiter nisus Heidebos