Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
31 Mar 18 1 gezien Boomkruiper - Certhia brachydactyla Turfmeersen
31 Mar 18 2 gezien en gehoord Spreeuw - Sturnus vulgaris Turfmeersen
31 Mar 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
31 Mar 18 3 Putter - Carduelis carduelis Turfmeersen
31 Mar 18 2 Putter - Carduelis carduelis Turfmeersen
31 Mar 18 1 Groenling - Chloris chloris Turfmeersen
31 Mar 18 11 gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
31 Mar 18 10 foeragerend, gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
31 Mar 18 8 Haas - Lepus europaeus Turfmeersen
31 Mar 18 2 gezien en gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
30 Mar 18 2 adult, paar in broedbiotoop Kuifeend - Aythya fuligula Turfmeersen
30 Mar 18 4 Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
30 Mar 18 190 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
30 Mar 18 2 paar in broedbiotoop Fuut - Podiceps cristatus Turfmeersen
30 Mar 18 2 Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
30 Mar 18 1 adult zomerkleed, gezien en gehoord Grutto - Limosa limosa Turfmeersen
30 Mar 18 4 adult zomerkleed, gezien en gehoord Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
30 Mar 18 4 Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
30 Mar 18 1 Stormmeeuw - Larus canus Turfmeersen
30 Mar 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
30 Mar 18 1 gehoord Rietgors - Emberiza schoeniclus Turfmeersen
30 Mar 18 2 (exact aantal), adult, foeragerend, gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien Koolmees - Parus major Heidebos
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien en gehoord Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos