Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien Kramsvogel - Turdus pilaris Heidebos
30 Mar 18 1 , (exact aantal), foeragerend, gezien Merel - Turdus merula Heidebos
30 Mar 18 1 (exact aantal), gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
30 Mar 18 2 , (exact aantal), gezien en gehoord Vink - Fringilla coelebs Heidebos
30 Mar 18 1 foeragerend Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
30 Mar 18 7 foeragerend Sijs - Spinus spinus Heidebos
30 Mar 18 1 adult, zonnend, gezien Levendbarende Hagedis - Zootoca vivipara Heidebos
30 Mar 18 20 imago, nestbouw, gezien Grijze Zandbij - Andrena vaga Heidebos
29 Mar 18 1 adult, baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
29 Mar 18 1 adult, zonnend Levendbarende Hagedis - Zootoca vivipara Heidebos
29 Mar 18 1 adult, jagend Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
29 Mar 18 1 adult, roepend, gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
29 Mar 18 14 adult, foeragerend Kauw - Coloeus monedula Heidebos
29 Mar 18 1 adult, baltsend / zingend Koolmees - Parus major Heidebos
29 Mar 18 1 adult, baltsend / zingend Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
29 Mar 18 1 adult, baltsend / zingend Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
26 Mar 18 2 (exact aantal), gezien Ree - Capreolus capreolus Heidebos
26 Mar 18 1 adult, foeragerend Vleermuis onbekend - Chiroptera spec. Heidebos
26 Mar 18 2 adult, zonnend Levendbarende Hagedis - Zootoca vivipara Heidebos
26 Mar 18 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
26 Mar 18 1 , imago, langstrekkend oost Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
26 Mar 18 1 , imago, langstrekkend oost Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
26 Mar 18 1 , imago, langstrekkend west Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
26 Mar 18 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos