Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
29 Jun 18 1 (exact aantal), verkeersslachtoffer Egel - Erinaceus europaeus Zandberg
27 Jun 18 2 adult, gezien Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
26 Jun 18 3 (exact aantal) Buizerd - Buteo buteo Heidebos
26 Jun 18 2 (exact aantal) Holenduif - Columba oenas Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal) Groene Specht - Picus viridis Heidebos
26 Jun 18 7 (exact aantal) Boerenzwaluw - Hirundo rustica Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal) Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
26 Jun 18 1 (gezien niet geteld), imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal), imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
26 Jun 18 1 (gezien niet geteld), imago Bruin zandoogje - Maniola jurtina Heidebos
26 Jun 18 3 (exact aantal), imago Bont zandoogje - Pararge aegeria Heidebos
26 Jun 18 1 (gezien niet geteld), bloeiend Wilgenroosje - Chamerion angustifolium Heidebos
26 Jun 18 1 (abundantie), bloeiend Sint - Janskruid Heidebos
26 Jun 18 1 , (exact aantal), adult Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal), adult, roepend Buizerd - Buteo buteo Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal), adult Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Heidebos
26 Jun 18 2 (exact aantal), overvliegend Holenduif - Columba oenas Heidebos
26 Jun 18 2 (exact aantal) Gierzwaluw - Apus apus Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal) Gierzwaluw - Apus apus Heidebos
26 Jun 18 2 (exact aantal) Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal), adult, gezien Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal) Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal), gehoord Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
26 Jun 18 2 (exact aantal) Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal) Boomklever - Sitta europaea Heidebos