Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
13 Apr 18 2 alarmerend, gezien en gehoord Fazant - Phasianus colchicus Heidebos
13 Apr 18 1 (exact aantal), adult, gezien Blauwe Reiger - Ardea cinerea Heidebos
13 Apr 18 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
13 Apr 18 1 gezien en gehoord Buizerd - Buteo buteo Heidebos
13 Apr 18 1 (exact aantal), overvliegend, gehoord Buizerd - Buteo buteo Heidebos
13 Apr 18 1 Holenduif - Columba oenas Heidebos
13 Apr 18 1 Houtduif - Columba palumbus Heidebos
13 Apr 18 2 roepend Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Apr 18 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Apr 18 1 Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius Heidebos
13 Apr 18 1 , adult, foeragerend Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius Heidebos
13 Apr 18 1 roepend Groene Specht - Picus viridis Heidebos
13 Apr 18 1 Kauw - Coloeus monedula Heidebos
13 Apr 18 1 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
13 Apr 18 1 (exact aantal), roepend, gezien en gehoord Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Koolmees - Parus major Heidebos
13 Apr 18 2 (exact aantal), paar in broedbiotoop, gezien en gehoord Koolmees - Parus major Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
13 Apr 18 1 Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
13 Apr 18 1 (exact aantal), roepend, gezien en gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos