Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
13 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
13 Apr 18 1 , (exact aantal), baltsend / zingend, gezien en gehoord Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
13 Apr 18 1 roepend Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
13 Apr 18 1 roepend Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
13 Apr 18 2 adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord Boomklever - Sitta europaea Heidebos
13 Apr 18 2 baltsend / zingend Boomklever - Sitta europaea Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
13 Apr 18 1 roepend Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
13 Apr 18 1 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
13 Apr 18 1 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
13 Apr 18 4 Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
13 Apr 18 1 overvliegend Zwarte Wouw - Milvus migrans Zandberg
13 Apr 18 1 baltsend / zingend Boompieper - Anthus trivialis Heidebos
13 Apr 18 1 Putter - Carduelis carduelis Heidebos
13 Apr 18 1 Sijs - Spinus spinus Heidebos
12 Apr 18 2 adult, gezien Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
12 Apr 18 4 gezien Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
12 Apr 18 47 gezien Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
12 Apr 18 6 adult, gezien Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
12 Apr 18 6 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
12 Apr 18 2 adult in broedbiotoop, gezien Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen