Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
12 Apr 18 2 baltsend / zingend, gezien en gehoord Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
12 Apr 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
12 Apr 18 1 adult, gezien en gehoord Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
12 Apr 18 3 adult, gezien Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus Turfmeersen
12 Apr 18 2 adult, gezien Zilvermeeuw - Larus argentatus Turfmeersen
12 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Koekoek - Cuculus canorus Turfmeersen
12 Apr 18 3 gezien Boerenzwaluw - Hirundo rustica Turfmeersen
12 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
12 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
12 Apr 18 1 , baltsend / zingend Zwartkop - Sylvia atricapilla Turfmeersen
12 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Zanglijster - Turdus philomelos Turfmeersen
12 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Blauwborst - Luscinia svecica Turfmeersen
12 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Blauwborst - Luscinia svecica Turfmeersen
12 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Blauwborst - Luscinia svecica Turfmeersen
12 Apr 18 1 , adult zomerkleed, gezien Tapuit - Oenanthe oenanthe Turfmeersen
12 Apr 18 1 , gezien Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
12 Apr 18 15 (schatting), opvliegend, gezien en gehoord Graspieper - Anthus pratensis Turfmeersen
12 Apr 18 2 gezien Witte Kwikstaart - Motacilla alba Turfmeersen
12 Apr 18 10 (schatting), foeragerend, gezien en gehoord Keep - Fringilla montifringilla Turfmeersen
12 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Vink - Fringilla coelebs Turfmeersen
12 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Vink - Fringilla coelebs Turfmeersen
12 Apr 18 2 adult, adult in broedbiotoop, gezien en gehoord Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca Heidebos
12 Apr 18 1 foeragerend, gezien Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
12 Apr 18 1 Ooievaar - Ciconia ciconia Turfmeersen
11 Apr 18 2 adult, adult in broedbiotoop, gezien Patrijs - Perdix perdix Turfmeersen