Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
06 Jun 24 1 Grasmuur - Stellaria graminea Heidebos
06 Jun 24 1 Myxomyceet indet - Myxomycota indet. Heidebos
06 Jun 24 1 Pitrus - Juncus effusus Heidebos
06 Jun 24 1 Grote bloedsteelmycena - Mycena haematopus Heidebos
06 Jun 24 1 Fraai Haarmos - Polytrichum formosum Heidebos
06 Jun 24 1 Grote bloedsteelmycena - Mycena haematopus Heidebos
06 Jun 24 1 Roodgerande houtzwam - Fomitopsis pinicola Heidebos
06 Jun 24 1 Adelaarsvaren - Pteridium aquilinum Heidebos
06 Jun 24 1 Mannetjesereprijs - Veronica officinalis Heidebos
06 Jun 24 1 imago Gewone Meikever - Melolontha melolontha Heidebos
06 Jun 24 1 Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys Heidebos
05 Jun 24 1 Canadese fijnstraal - Conyza canadensis Reepkens
05 Jun 24 1 Moerasdikkopmos - Brachythecium mildeanum Reepkens
05 Jun 24 1 Parapluutjesmos - Marchantia polymorpha Reepkens
05 Jun 24 1 Basterdwederik spec. - Epilobium spec. Reepkens
05 Jun 24 1 Moederkruid - Tanacetum parthenium Reepkens
05 Jun 24 1 Akkerdistel - Cirsium arvense Reepkens
05 Jun 24 1 Gehoornde klaverzuring - Oxalis corniculata Reepkens
05 Jun 24 1 imago Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum Heidebos
05 Jun 24 1 imago Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Heidebos
05 Jun 24 1 Echte koekoeksbloem - Silene flos Heidebos
05 Jun 24 1 imago Lantaarntje - Ischnura elegans Heidebos
05 Jun 24 1 Echte koekoeksbloem - Silene flos Heidebos
05 Jun 24 1 imago Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum Heidebos
05 Jun 24 1 imago Platbuik - Libellula depressa Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.