Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
13 Apr 24 1 gezien Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
13 Apr 24 1 baltsend / zingend, gezien en gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
13 Apr 24 1 adult in broedbiotoop Koolmees - Parus major Heidebos
13 Apr 24 1 Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
13 Apr 24 1 Havik - Accipiter gentilis Heidebos
13 Apr 24 1 gezien en gehoord Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
13 Apr 24 1 overvliegend, gezien Havik - Accipiter gentilis Heidebos
13 Apr 24 1 gezien Buizerd - Buteo buteo Heidebos
13 Apr 24 2 Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
13 Apr 24 1 gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
13 Apr 24 1 baltsend / zingend Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
13 Apr 24 2 gezien Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
13 Apr 24 1 gezien en gehoord Ekster - Pica pica Heidebos
13 Apr 24 2 paar in broedbiotoop Wespendief - Pernis apivorus Heidebos
13 Apr 24 1 gezien Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
13 Apr 24 1 gehoord Holenduif - Columba oenas Heidebos
13 Apr 24 1 overvliegend Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
13 Apr 24 1 gehoord Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
13 Apr 24 1 gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
13 Apr 24 1 Stinkende kortschild - Ocypus olens Turfmeersen
13 Apr 24 1 Bokaalkluifzwam - Helvella acetabulum Turfmeersen
12 Apr 24 1 adult, roepend, gehoord Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
12 Apr 24 1 adult, roepend, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
12 Apr 24 1 adult, foeragerend, gezien Witgat - Tringa ochropus Turfmeersen
12 Apr 24 7 adult, gezien Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.