Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
10 Nov 19 1 Zwarte trilzwam - Exidia plana Heidebos
10 Nov 19 1 gehoord Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
10 Nov 19 1 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
10 Nov 19 1 imago, gezien Atalanta - Vanessa atalanta Reepkens
10 Nov 19 1 imago, gezien Gehakkelde aurelia - Polygonia c Reepkens
10 Nov 19 1 imago, gezien Distelvlinder - Vanessa cardui Reepkens
10 Nov 19 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Turfmeersen
10 Nov 19 1 IJsvogel - Alcedo atthis Turfmeersen
10 Nov 19 17 Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
10 Nov 19 1 opvliegend, gezien en gehoord Houtsnip - Scolopax rusticola Turfmeersen
10 Nov 19 1 gezien Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
10 Nov 19 5 Kramsvogel - Turdus pilaris Turfmeersen
10 Nov 19 7 gezien en gehoord Koolmees - Parus major Turfmeersen
10 Nov 19 1 roepend Waterral - Rallus aquaticus Turfmeersen
10 Nov 19 1 gezien Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
10 Nov 19 17 Wilde Eend - Anas platyrhynchos Turfmeersen
10 Nov 19 4 Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
10 Nov 19 18 overvliegend noordoost, gezien en gehoord Vink - Fringilla coelebs Turfmeersen
10 Nov 19 2 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
10 Nov 19 1 baltsend / zingend Cetti's Zanger - Cettia cetti Turfmeersen
10 Nov 19 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Vlieskelkje - Hymenoscyphus spec. Heidebos
10 Nov 19 6 vruchtlichaam, veldwaarneming Gewone glimmerinktzwam - Coprinellus micaceus Heidebos
10 Nov 19 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Gewone franjezwam - Thelephora terrestris Heidebos
10 Nov 19 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Roodsteelfluweelboleet sl, incl. Bruingele, Blauwvlekkende, Blozende, Sombere fluweelboleet - Xerocomus chrysenteron sl, incl. bubalinus, cisalpinus, declivitatum, porosporus Heidebos
10 Nov 19 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Blauwe kaaszwam - Postia caesia Heidebos