Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
23 Nov 18 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
23 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
23 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Koolmees - Parus major Heidebos
23 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
18 Nov 18 1 rups Bruin blauwtje - Aricia agestis Heidebos
18 Nov 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
18 Nov 18 1 jagend Havik - Accipiter gentilis Turfmeersen
18 Nov 18 1 jagend Sperwer - Accipiter nisus Turfmeersen
18 Nov 18 1 adult winterkleed, jagend, gezien Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
18 Nov 18 1 overvliegend zuid Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
18 Nov 18 1 Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Turfmeersen
18 Nov 18 2 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
18 Nov 18 1 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
18 Nov 18 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
18 Nov 18 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Sijs - Spinus spinus Heidebos
18 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Groene Specht - Picus viridis Heidebos
18 Nov 18 1 (exact aantal), imago, gezien Kevers en Torren onbekend - Coleoptera indet. Heidebos
18 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
18 Nov 18 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Myxomyceet indet - Myxomycota indet. Heidebos
18 Nov 18 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Paddenstoel onbekend - Fungi indet. Heidebos
18 Nov 18 1 (exact aantal), imago, gezien Bosbesuil - Conistra vaccinii Heidebos
18 Nov 18 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Paddenstoel onbekend - Fungi indet. Heidebos
18 Nov 18 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
18 Nov 18 5 (exact aantal), vruchtlichaam, veldwaarneming Groene schelpzwam - Sarcomyxa serotina Heidebos
18 Nov 18 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Eikentrilzwam - Exidia truncata Heidebos