Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
14 Aug 19 1 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
13 Aug 19 1 baltsend / zingend Wielewaal - Oriolus oriolus Turfmeersen
13 Aug 19 1 imago Atalanta - Vanessa atalanta Turfmeersen
13 Aug 19 1 IJsvogel - Alcedo atthis Turfmeersen
13 Aug 19 4 juveniel Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
13 Aug 19 2 imago Paardenbijter - Aeshna mixta Turfmeersen
13 Aug 19 20 overvliegend zuid Aalscholver - Phalacrocorax carbo Turfmeersen
13 Aug 19 2 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
13 Aug 19 25 Zwarte Kraai - Corvus corone Turfmeersen
13 Aug 19 1 Sperwer - Accipiter nisus Turfmeersen
13 Aug 19 1 Grasmus - Sylvia communis Turfmeersen
13 Aug 19 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Turfmeersen
13 Aug 19 8 imago Atalanta - Vanessa atalanta Turfmeersen
13 Aug 19 2 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
13 Aug 19 1 imago Distelvlinder - Vanessa cardui Turfmeersen
13 Aug 19 1 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Turfmeersen
13 Aug 19 1 imago Distelvlinder - Vanessa cardui Turfmeersen
13 Aug 19 1 overvliegend zuid, gezien en gehoord Tureluur - Tringa totanus Turfmeersen
13 Aug 19 1 imago Oranje zandoogje - Pyronia tithonus Turfmeersen
13 Aug 19 25 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
13 Aug 19 1 imago Distelvlinder - Vanessa cardui Turfmeersen
13 Aug 19 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
13 Aug 19 400 Houtduif - Columba palumbus Turfmeersen
13 Aug 19 1 imago Atalanta - Vanessa atalanta Turfmeersen
13 Aug 19 1 imago Paardenbijter - Aeshna mixta Turfmeersen