Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
13 Feb 19 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
13 Feb 19 1 adult, gezien Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
13 Feb 19 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
13 Feb 19 1 gezien Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
13 Feb 19 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
13 Feb 19 1 adult, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
13 Feb 19 1 jagend Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
13 Feb 19 80 (schatting) Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
13 Feb 19 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
13 Feb 19 6 adult, gezien Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
13 Feb 19 1 foeragerend, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
13 Feb 19 7 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
13 Feb 19 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
13 Feb 19 1 (exact aantal) Indische Gans - Anser indicus Turfmeersen
13 Feb 19 2 Kolgans - Anser albifrons Turfmeersen
13 Feb 19 44 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
13 Feb 19 1 adult, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
13 Feb 19 60 (schatting) Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
13 Feb 19 25 Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
13 Feb 19 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
13 Feb 19 30 Kolgans - Anser albifrons Turfmeersen
13 Feb 19 150 (schatting) Spreeuw - Sturnus vulgaris Turfmeersen
13 Feb 19 1 adult, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
13 Feb 19 58 Toendrarietgans - Anser serrirostris Turfmeersen
13 Feb 19 2 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen