Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
06 Jun 24 1 roepend, gehoord Vink - Fringilla coelebs Heidebos
06 Jun 24 1 Grasmuur - Stellaria graminea Heidebos
06 Jun 24 1 Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea Heidebos
06 Jun 24 2 baltsend / zingend, gezien en gehoord Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
06 Jun 24 1 baltsend / zingend, gezien en gehoord Vink - Fringilla coelebs Heidebos
06 Jun 24 1 Pitrus - Juncus effusus Heidebos
06 Jun 24 1 adult, baltsend / zingend, gehoord Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
06 Jun 24 1 foeragerend, gezien Boomklever - Sitta europaea Heidebos
06 Jun 24 1 gezien Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata Heidebos
06 Jun 24 1 gezien Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
06 Jun 24 1 opvliegend, gezien Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
06 Jun 24 1 adult, baltsend / zingend, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
06 Jun 24 1 foeragerend, gezien Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius Heidebos
06 Jun 24 1 adult, baltsend / zingend, gehoord Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
06 Jun 24 1 adult, baltsend / zingend, gehoord Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
06 Jun 24 1 adult, baltsend / zingend, gehoord Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
06 Jun 24 1 adult, baltsend / zingend, gehoord Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
06 Jun 24 1 juveniel, overvliegend, gezien Buizerd - Buteo buteo Heidebos
06 Jun 24 2 foeragerend, gezien Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
06 Jun 24 8 gezien en gehoord Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos
06 Jun 24 2 foeragerend, gezien Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
06 Jun 24 1 baltsend / zingend, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
06 Jun 24 1 overvliegend, gezien Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
06 Jun 24 1 opvliegend, gezien Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
06 Jun 24 2 baltsend / zingend, gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.