Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
26 Jun 18 1 (exact aantal) Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal), juveniel Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
26 Jun 18 3 bezet nest, gezien Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros Heidebos
26 Jun 18 2 (exact aantal), imago Groot koolwitje - Pieris brassicae Heidebos
26 Jun 18 1 (gezien niet geteld), imago Bruin zandoogje - Maniola jurtina Heidebos
26 Jun 18 2 (exact aantal), imago Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
26 Jun 18 1 (exact aantal) Heidelibel onbekend - Sympetrum spec. Heidebos
26 Jun 18 1 (gezien niet geteld), rups Sint - jacobsvlinder Heidebos
26 Jun 18 1 (gezien niet geteld), bloeiend Muskuskaasjeskruid - Malva moschata Heidebos
26 Jun 18 1 (gezien niet geteld), bloeiend Wilgenroosje - Chamerion angustifolium Heidebos
26 Jun 18 1 (gezien niet geteld), bloeiend Sint - Janskruid Heidebos
26 Jun 18 1 (abundantie), bloeiend Kruiskruid spec. - Senecio spec. Heidebos
26 Jun 18 1 imago Bruin zandoogje - Maniola jurtina Heidebos
26 Jun 18 1 Beemdkroon - Knautia arvensis Heidebos
26 Jun 18 1 Witte honingklaver - Melilotus albus Heidebos
26 Jun 18 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Heidebos
26 Jun 18 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
26 Jun 18 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
26 Jun 18 1 vondst (dood) Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
26 Jun 18 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
26 Jun 18 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
26 Jun 18 1 Ree - Capreolus capreolus Heidebos
26 Jun 18 1 Konijn - Oryctolagus cuniculus Heidebos
26 Jun 18 1 juveniel, gehoord Buizerd - Buteo buteo Heidebos
26 Jun 18 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos