Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
07 Apr 18 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
07 Apr 18 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
06 Apr 18 2 paar in broedbiotoop Fuut - Podiceps cristatus Turfmeersen
06 Apr 18 10 Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
06 Apr 18 1 Zwartkop - Sylvia atricapilla Turfmeersen
06 Apr 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
06 Apr 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
06 Apr 18 1 Haas - Lepus europaeus Turfmeersen
06 Apr 18 2 Gewone Pad - Bufo bufo Turfmeersen
06 Apr 18 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
06 Apr 18 2 imago Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen
06 Apr 18 1 imago, langstrekkend zuid Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
06 Apr 18 1 bloeiend Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum Turfmeersen
06 Apr 18 1 imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Reepkens
06 Apr 18 1 , imago, langstrekkend zuid Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Reepkens
06 Apr 18 2 (exact aantal), imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Reepkens
06 Apr 18 2 paar in broedbiotoop Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
06 Apr 18 1 , adult in broedbiotoop Havik - Accipiter gentilis Heidebos
06 Apr 18 2 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
06 Apr 18 3 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
06 Apr 18 2 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
06 Apr 18 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
06 Apr 18 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
06 Apr 18 3 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
06 Apr 18 1 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos