Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
25 Jun 18 1 Speerdistel - Cirsium vulgare Heidebos
25 Jun 18 1 Akkerdistel - Cirsium arvense Heidebos
25 Jun 18 1 Akkerdistel - Cirsium arvense Heidebos
25 Jun 18 1 Speerdistel - Cirsium vulgare Heidebos
25 Jun 18 1 Helmkruid spec. - Scrophularia spec. Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Honingbij - Apis mellifera Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Honingbij - Apis mellifera Heidebos
25 Jun 18 4 , (exact aantal), werkster, gezien Honingbij - Apis mellifera Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Honingbij - Apis mellifera Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, gezien Boomhommel - Bombus hypnorum Heidebos
25 Jun 18 3 , (exact aantal), imago, gezien Aardhommel - Bombus terrestris Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, gezien Aardhommel - Bombus terrestris Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en in collectie Koekoekshommel onbekend - Bombus (Psithyrus) spec. Heidebos
25 Jun 18 2 , (exact aantal), werkster, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos
25 Jun 18 2 , (exact aantal), werkster, gezien Akkerhommel - Bombus pascuorum Heidebos
25 Jun 18 2 , (exact aantal), werkster, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, gezien Aardhommel - Bombus terrestris Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Akkerhommel - Bombus pascuorum Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Tuinhommel - Bombus hortorum Heidebos
25 Jun 18 1 (exact aantal), imago, handvangst en in collectie Viltbij onbekend - Epeolus spec. Heidebos
25 Jun 18 1 (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Groefbijendoder - Cerceris rybyensis Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en in collectie Knoopwesp onbekend - Cerceris spec. Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en in collectie Ivoorwesp - Lestica alata Heidebos