Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
06 Apr 18 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
06 Apr 18 2 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
06 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
06 Apr 18 1 Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
06 Apr 18 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
06 Apr 18 1 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
06 Apr 18 2 Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
06 Apr 18 1 adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
06 Apr 18 1 Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
06 Apr 18 2 Vink - Fringilla coelebs Heidebos
06 Apr 18 1 Wezel - Mustela nivalis Heidebos
06 Apr 18 2 Ree - Capreolus capreolus Heidebos
06 Apr 18 2 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
06 Apr 18 400 (schatting), imago Rouwvlieg - Bibio marci Heidebos
06 Apr 18 2 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
06 Apr 18 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
06 Apr 18 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
06 Apr 18 1 baltsend / zingend Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
06 Apr 18 1 adult, baltsend / zingend, gezien en gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Heidebos
06 Apr 18 1 adult, baltsend / zingend Boomklever - Sitta europaea Heidebos
06 Apr 18 2 Sijs - Spinus spinus Heidebos
06 Apr 18 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
06 Apr 18 2 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
06 Apr 18 1 gezien Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
06 Apr 18 1 , overvliegend, gezien Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus Turfmeersen