Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
26 Jun 18 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
26 Jun 18 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
26 Jun 18 1 Haas - Lepus europaeus Heidebos
26 Jun 18 1 imago Bruin zandoogje - Maniola jurtina Heidebos
26 Jun 18 1 Witte abeel - Populus alba Heidebos
25 Jun 18 1 (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Groefbijendoder - Cerceris rybyensis Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en in collectie Zeefwesp onbekend - Crabro spec. Heidebos
25 Jun 18 1 (exact aantal), imago, gezien Bijenwolf - Philanthus triangulum Heidebos
25 Jun 18 1 (exact aantal), imago, handvangst en in collectie Rupsendoder onbekend - Ammophila spec. Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Grasbij - Andrena flavipes Heidebos
25 Jun 18 3 , (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Grasbij - Andrena flavipes Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Grasbij - Andrena flavipes Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Kruiskruidzandbij - Andrena denticulata Heidebos
25 Jun 18 3 , (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Grasbij - Andrena flavipes Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Wimperflankzandbij - Andrena dorsata Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en in collectie Gewone maskerbij - Hylaeus communis Heidebos
25 Jun 18 3 , (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Brilmaskerbij - Hylaeus dilatatus Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en in collectie Resedamaskerbij - Hylaeus signatus Heidebos
25 Jun 18 4 , (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Resedamaskerbij - Hylaeus signatus Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Resedamaskerbij - Hylaeus signatus Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en in collectie Zompmaskerbij - Hylaeus gredleri Heidebos
25 Jun 18 2 , (exact aantal), werkster, gezien Aard/Veld/Grote Veld/Wilgenhommel - Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum Heidebos
25 Jun 18 7 , (exact aantal), werkster, gezien Akkerhommel - Bombus pascuorum Heidebos
25 Jun 18 5 , (exact aantal), werkster, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos
25 Jun 18 1 overvliegend, gezien Gierzwaluw - Apus apus Heidebos