Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
06 Apr 18 1 roepend, gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Turfmeersen
06 Apr 18 1 baltsend / zingend, gezien en gehoord Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Turfmeersen
06 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Matkop - Poecile montanus Turfmeersen
06 Apr 18 2 foeragerend, gezien Staartmees - Aegithalos caudatus Turfmeersen
06 Apr 18 1 baltsend / zingend, gezien en gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Turfmeersen
06 Apr 18 1 baltsend / zingend, gezien en gehoord Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
06 Apr 18 2 alarmerend, gezien en gehoord Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
06 Apr 18 2 gezien en gehoord Boerenzwaluw - Hirundo rustica Heidebos
06 Apr 18 1 alarmerend, gezien en gehoord Blauwborst - Luscinia svecica Heidebos
05 Apr 18 2 adult, gezien Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
05 Apr 18 1 (exact aantal), foeragerend, gezien Fazant - Phasianus colchicus Turfmeersen
05 Apr 18 1 (exact aantal), foeragerend, gezien Fazant - Phasianus colchicus Turfmeersen
05 Apr 18 1 overvliegend, gezien Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
05 Apr 18 1 foeragerend, gezien Witgat - Tringa ochropus Turfmeersen
05 Apr 18 15 foeragerend, gezien Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus Turfmeersen
05 Apr 18 2 foeragerend, gezien Stormmeeuw - Larus canus Turfmeersen
05 Apr 18 4 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
05 Apr 18 1 gezien en gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Turfmeersen
05 Apr 18 2 foeragerend, gezien Houtduif - Columba palumbus Heidebos
05 Apr 18 1 foeragerend, gezien Koolmees - Parus major Heidebos
05 Apr 18 2 gezien Merel - Turdus merula Heidebos
05 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gezien en gehoord Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
05 Apr 18 3 foeragerend, gezien Huismus - Passer domesticus Heidebos
05 Apr 18 1 gezien Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
05 Apr 18 5 foeragerend, gezien Groenling - Chloris chloris Heidebos