Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
25 Jun 18 1 (gezien niet geteld), bloeiend, veldwaarneming Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris Heidebos
25 Jun 18 1 Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris Heidebos
25 Jun 18 1 Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris Heidebos
25 Jun 18 1 Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris Heidebos
25 Jun 18 1 Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Honingbij - Apis mellifera Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Honingbij - Apis mellifera Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Honingbij - Apis mellifera Heidebos
25 Jun 18 2 , (exact aantal), imago, gezien Aardhommel - Bombus terrestris Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), imago, handvangst en losgelaten Aardhommel - Bombus terrestris Heidebos
25 Jun 18 2 , (exact aantal), werkster, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Aard/Veld/Grote Veld/Wilgenhommel - Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos
25 Jun 18 1 , (exact aantal), werkster, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Heidebos
25 Jun 18 1 (exact aantal), imago, gezien Eikenpage - Favonius quercus Heidebos
25 Jun 18 1 Wilde reseda - Reseda lutea Heidebos
25 Jun 18 1 Sporkehout - Rhamnus frangula Heidebos
25 Jun 18 1 Sporkehout - Rhamnus frangula Heidebos
25 Jun 18 1 Sporkehout - Rhamnus frangula Heidebos
25 Jun 18 1 (gezien niet geteld), bloeiend, veldwaarneming Zandblauwtje - Jasione montana Heidebos
25 Jun 18 1 (gezien niet geteld), bloeiend, veldwaarneming Rolklaver spec. - Lotus spec. Heidebos
25 Jun 18 1 Rolklaver spec. - Lotus spec. Heidebos
25 Jun 18 1 Rolklaver spec. - Lotus spec. Heidebos
25 Jun 18 1 Witte honingklaver - Melilotus albus Heidebos
25 Jun 18 1 Witte honingklaver - Melilotus albus Heidebos