Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
05 Apr 18 2 foeragerend, gezien Vink - Fringilla coelebs Heidebos
05 Apr 18 2 foeragerend, gezien Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
05 Apr 18 3 foeragerend, gezien Sijs - Spinus spinus Heidebos
04 Apr 18 2 adult, gezien Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
04 Apr 18 6 pleisterend, gezien Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
04 Apr 18 3 gezien en gehoord Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
04 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gezien en gehoord Blauwborst - Luscinia svecica Turfmeersen
04 Apr 18 12 opvliegend, gezien en gehoord Graspieper - Anthus pratensis Turfmeersen
04 Apr 18 4 gezien en gehoord Kneu - Linaria cannabina Turfmeersen
04 Apr 18 2 paar in broedbiotoop, gezien Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Heidebos
04 Apr 18 2 adult, gezien Kuifeend - Aythya fuligula Heidebos
04 Apr 18 3 adult, gezien Bergeend - Tadorna tadorna Heidebos
04 Apr 18 1 adult, bezet nest, gezien Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
04 Apr 18 2 adult, gezien Scholekster - Haematopus ostralegus Heidebos
04 Apr 18 4 Bergeend - Tadorna tadorna Heidebos
04 Apr 18 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
04 Apr 18 3 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
04 Apr 18 2 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
04 Apr 18 1 waarschijnlijke nestplaats Kauw - Coloeus monedula Heidebos
04 Apr 18 1 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
04 Apr 18 2 baltsend / zingend Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
04 Apr 18 1 Koolmees - Parus major Heidebos
04 Apr 18 1 , baltsend / zingend Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
04 Apr 18 3 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
04 Apr 18 12 Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos