Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
05 Feb 19 7 Kuifeend - Aythya fuligula Turfmeersen
05 Feb 19 5 Tafeleend - Aythya ferina Turfmeersen
05 Feb 19 7 adult, gezien Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
05 Feb 19 2 adult, gezien Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
05 Feb 19 70 (schatting) Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
05 Feb 19 75 (schatting) Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
05 Feb 19 60 (schatting) Slobeend - Spatula clypeata Turfmeersen
05 Feb 19 8 adult, gezien Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
05 Feb 19 170 (schatting) Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
05 Feb 19 16 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
05 Feb 19 1 adult, foeragerend, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
05 Feb 19 1 adult, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
05 Feb 19 1 foeragerend, gezien Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
05 Feb 19 1 adult, foeragerend, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
05 Feb 19 1 adult, gezien Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
05 Feb 19 3 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
05 Feb 19 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
05 Feb 19 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
05 Feb 19 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
05 Feb 19 30 (schatting) Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
05 Feb 19 20 (schatting), adult, opvliegend, gezien Kauw - Coloeus monedula Turfmeersen
05 Feb 19 3 adult, gezien Zwarte Kraai - Corvus corone Turfmeersen
05 Feb 19 21 adult, foeragerend, gezien Zwarte Kraai - Corvus corone Turfmeersen
05 Feb 19 1 adult, gezien Zwarte Kraai - Corvus corone Turfmeersen
05 Feb 19 1 baltsend / zingend Putter - Carduelis carduelis Turfmeersen