Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
17 Feb 18 1 gezien Fuut - Podiceps cristatus Reepkens
17 Feb 18 1 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Reepkens
17 Feb 18 3 gezien Aalscholver - Phalacrocorax carbo Reepkens
17 Feb 18 1 overvliegend, gezien Sperwer - Accipiter nisus Reepkens
17 Feb 18 1 gehoord Groene Specht - Picus viridis Reepkens
17 Feb 18 1 gezien en gehoord Heggenmus - Prunella modularis Reepkens
17 Feb 18 2 gezien Groenling - Chloris chloris Reepkens
16 Feb 18 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
16 Feb 18 2 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
16 Feb 18 1 foeragerend, gezien Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
16 Feb 18 1 baltsend / zingend, gehoord Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
13 Feb 18 1 , (exact aantal), adult, gezien Torenvalk - Falco tinnunculus Heidebos
10 Feb 18 10 Zwarte Kraai - Corvus corone Heidebos
07 Feb 18 40 Toendrarietgans - Anser serrirostris Reepkens
07 Feb 18 1 (gezien niet geteld), adult, roepend, gezien en gehoord Waterral - Rallus aquaticus Reepkens
07 Feb 18 1 (exact aantal), adult, gezien Watersnip - Gallinago gallinago Reepkens
07 Feb 18 1 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Reepkens
07 Feb 18 1 Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
05 Feb 18 1 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
04 Feb 18 2 (exact aantal), verplaatsend richting west, gezien Ree - Capreolus capreolus Heidebos
19 Jan 18 1 Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
18 Jan 18 1 Buizerd - Buteo buteo Zandberg
01 Jan 18 1 gezien Buizerd - Buteo buteo Heidebos
22 Dec 17 1 opvliegend, gezien Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
22 Dec 17 5 (schatting), foeragerend Staartmees - Aegithalos caudatus Heidebos