Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
18 Sep 18 2 , imago Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Heidebos
18 Sep 18 1 , imago Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Heidebos
18 Sep 18 2 ei Icarusblauwtje - Polyommatus icarus Heidebos
18 Sep 18 3 bloeiend, natuurlijk Gewone spurrie - Spergula arvensis Heidebos
18 Sep 18 1 bloeiend, natuurlijk Grote zandkool - Diplotaxis tenuifolia Heidebos
18 Sep 18 1 bloeiend, natuurlijk Zomerfijnstraal - Erigeron annuus Heidebos
17 Sep 18 1 gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
17 Sep 18 1 adult, gezien Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
17 Sep 18 1 gezien en gehoord Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
17 Sep 18 1 gehoord Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
17 Sep 18 2 imago Klein koolwitje - Pieris rapae Heidebos
17 Sep 18 1 , imago, gezien Klein geaderd witje - Pieris napi Heidebos
17 Sep 18 1 imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
17 Sep 18 1 imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
17 Sep 18 1 imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
17 Sep 18 1 imago Bont zandoogje - Pararge aegeria Heidebos
17 Sep 18 6 imago, copula Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis Heidebos
17 Sep 18 1 , imago Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus Heidebos
17 Sep 18 15 imago Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus Heidebos
17 Sep 18 1 , imago Paardenbijter - Aeshna mixta Heidebos
17 Sep 18 1 , imago Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum Heidebos
17 Sep 18 1 imago Heidelibel onbekend - Sympetrum spec. Heidebos
17 Sep 18 1 imago Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum Heidebos
17 Sep 18 2 imago Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum Heidebos
17 Sep 18 1 rups Zuringuil - Acronicta rumicis Heidebos