Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
22 Dec 17 1 alarmerend, gezien en gehoord Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
19 Dec 17 100 (schatting), opvliegend, gezien Houtduif - Columba palumbus Heidebos
19 Dec 17 1 gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
19 Dec 17 1 gezien en gehoord Groene Specht - Picus viridis Heidebos
19 Dec 17 1 gezien Zwarte Kraai - Corvus corone Heidebos
19 Dec 17 2 gezien en gehoord Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
19 Dec 17 2 gezien Ekster - Pica pica Heidebos
19 Dec 17 1 gezien en gehoord Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
19 Dec 17 2 gezien Koolmees - Parus major Heidebos
19 Dec 17 1 foeragerend, gezien Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
19 Dec 17 1 gezien Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
19 Dec 17 4 gezien Merel - Turdus merula Heidebos
19 Dec 17 2 gezien Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
19 Dec 17 15 (schatting), gezien Vink - Fringilla coelebs Heidebos
19 Dec 17 1 gehoord Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
18 Dec 17 30 (schatting) Vink - Fringilla coelebs Heidebos
18 Dec 17 2 (schatting) Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
18 Dec 17 60 (schatting), foeragerend Vink - Fringilla coelebs Heidebos
17 Dec 17 5 , adult, foeragerend, gezien Merel - Turdus merula Heidebos
14 Dec 17 1 , overvliegend zuid, gezien Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus Zandberg
05 Dec 17 1 Grote Zilverreiger - Ardea alba Zandberg
26 Nov 17 25 (exact aantal) Kauw - Coloeus monedula Heidebos
26 Nov 17 4 Roek - Corvus frugilegus Heidebos
26 Nov 17 1 (exact aantal) Houtduif - Columba palumbus Zandberg
17 Nov 17 2 gezien Dodaars - Tachybaptus ruficollis Reepkens