Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
08 Apr 18 1 Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen
08 Apr 18 1 adult, roepend, gehoord Buizerd - Buteo buteo Reepkens
08 Apr 18 1 adult, bezet nest, gezien Meerkoet - Fulica atra Reepkens
08 Apr 18 1 Gaai - Garrulus glandarius Reepkens
08 Apr 18 1 adult, gezien en gehoord Fitis - Phylloscopus trochilus Reepkens
08 Apr 18 1 adult, gezien en gehoord Roodborst - Erithacus rubecula Reepkens
08 Apr 18 1 vegetatief, veldwaarneming Dotterbloem - Caltha palustris Reepkens
08 Apr 18 1 bloeiend, veldwaarneming Dotterbloem - Caltha palustris Reepkens
08 Apr 18 100 (schatting), vegetatief, veldwaarneming Watermunt - Mentha aquatica Reepkens
08 Apr 18 1 imago, gezien Steenhommel - Bombus lapidarius Reepkens
08 Apr 18 1 Sleedoorn - Prunus spinosa Heidebos
08 Apr 18 1 Hondsdraf - Glechoma hederacea Heidebos
08 Apr 18 500 (gezien niet geteld), vegetatief, veldwaarneming Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris Heidebos
08 Apr 18 5 bloeiend Klein hoefblad - Tussilago farfara Heidebos
08 Apr 18 1 , (exact aantal), koningin, gezien Aard/Veld/Grote Veld/Wilgenhommel - Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum Heidebos
08 Apr 18 1 , (exact aantal), koningin, gezien Aard/Veld/Grote Veld/Wilgenhommel - Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum Heidebos
08 Apr 18 1 , (exact aantal), koningin, gezien Aard/Veld/Grote Veld/Wilgenhommel - Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum Heidebos
08 Apr 18 1 , (exact aantal), koningin, gezien Aard/Veld/Grote Veld/Wilgenhommel - Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum Heidebos
08 Apr 18 1 (gezien niet geteld), adult, gezien Bergeend - Tadorna tadorna Heidebos
08 Apr 18 1 roepend Blauwe Reiger - Ardea cinerea Heidebos
08 Apr 18 1 (gezien niet geteld), adult, gehoord Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Heidebos
08 Apr 18 1 (gezien niet geteld), adult, gezien Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
08 Apr 18 2 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
08 Apr 18 1 roepend Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos
08 Apr 18 1 (gezien niet geteld), adult, gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos