Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
09 Apr 18 1 , baltsend / zingend Zwartkop - Sylvia atricapilla Turfmeersen
09 Apr 18 1 Merel - Turdus merula Turfmeersen
09 Apr 18 1 baltsend / zingend Zanglijster - Turdus philomelos Turfmeersen
09 Apr 18 1 , baltsend / zingend Merel - Turdus merula Turfmeersen
09 Apr 18 1 baltsend / zingend Zanglijster - Turdus philomelos Turfmeersen
09 Apr 18 1 , baltsend / zingend Witsterblauwborst - Luscinia svecica cyanecula Turfmeersen
09 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gezien en gehoord Witsterblauwborst - Luscinia svecica cyanecula Turfmeersen
09 Apr 18 1 , adult Tapuit - Oenanthe oenanthe Turfmeersen
09 Apr 18 1 baltsend / zingend, gehoord Heggenmus - Prunella modularis Turfmeersen
09 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gehoord Vink - Fringilla coelebs Turfmeersen
09 Apr 18 1 , baltsend / zingend, gezien en gehoord Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros Heidebos
08 Apr 18 1 (gezien niet geteld), adult, gezien Scholekster - Haematopus ostralegus Zandberg
08 Apr 18 7 adult, foeragerend, gezien Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
08 Apr 18 3 Tafeleend - Aythya ferina Turfmeersen
08 Apr 18 3 Kuifeend - Aythya fuligula Turfmeersen
08 Apr 18 3 adult, foeragerend, gezien Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
08 Apr 18 2 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
08 Apr 18 2 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
08 Apr 18 2 baltsend paar (ook paring) Fuut - Podiceps cristatus Turfmeersen
08 Apr 18 2 Fuut - Podiceps cristatus Turfmeersen
08 Apr 18 1 adult, bezet nest, gezien Meerkoet - Fulica atra Turfmeersen
08 Apr 18 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Turfmeersen
08 Apr 18 1 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
08 Apr 18 1 Zwartkop - Sylvia atricapilla Turfmeersen
08 Apr 18 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen