Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
23 Jul 21 2 foeragerend, batdetector Laatvlieger - Eptesicus serotinus Zandberg
23 Jul 21 1 Egel - Erinaceus europaeus Heidebos
23 Jul 21 1 adult in broedbiotoop, gezien en gehoord Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata Heidebos
23 Jul 21 1 adult in broedbiotoop, gezien en gehoord Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata Heidebos
23 Jul 21 1 overvliegend, batdetector Franjestaart - Myotis nattereri Heidebos
23 Jul 21 1 adult in broedbiotoop Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata Heidebos
22 Jul 21 1 bloeiend, veldwaarneming Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris Heidebos
22 Jul 21 1 imago Oranje zandoogje - Pyronia tithonus Heidebos
22 Jul 21 1 bloeiend, veldwaarneming Dubbelkelk - Helminthotheca echioides Heidebos
22 Jul 21 1 rups Sint - jacobsvlinder Heidebos
22 Jul 21 2 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Reepkens
22 Jul 21 1 Buizerd - Buteo buteo Reepkens
22 Jul 21 1 Gaai - Garrulus glandarius Reepkens
22 Jul 21 1 ♂︎ Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Reepkens
22 Jul 21 1 Meerkoet - Fulica atra Reepkens
22 Jul 21 1 Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata Reepkens
21 Jul 21 1 ♂︎ imago Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum Turfmeersen
21 Jul 21 1 ♂︎ imago Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Turfmeersen
21 Jul 21 1 imago Viervlek - Libellula quadrimaculata Turfmeersen
21 Jul 21 1 ♂︎ imago Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles Turfmeersen
21 Jul 21 1 ♂︎ imago Vuurlibel - Crocothemis erythraea Turfmeersen
21 Jul 21 1 ♂︎ imago Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella Turfmeersen
21 Jul 21 1 imago Lantaarntje - Ischnura elegans Turfmeersen
21 Jul 21 1 imago Klaverspanner - Chiasmia clathrata Turfmeersen
21 Jul 21 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.