Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
05 Apr 20 1 roepend Graspieper - Anthus pratensis Turfmeersen
05 Apr 20 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
05 Apr 20 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
05 Apr 20 1 imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
05 Apr 20 1 nestbouw Kauw - Coloeus monedula Turfmeersen
05 Apr 20 3 Geelwangschildpad - Trachemys scripta troostii Turfmeersen
05 Apr 20 1 baltsend / zingend Blauwborst - Luscinia svecica Turfmeersen
05 Apr 20 2 Matkop - Poecile montanus Turfmeersen
05 Apr 20 1 baltsend / zingend Holenduif - Columba oenas Turfmeersen
05 Apr 20 1 roepend Wulp - Numenius arquata Turfmeersen
05 Apr 20 1 imago Oranjetipje - Anthocharis cardamines Turfmeersen
05 Apr 20 3 paar in broedbiotoop Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
05 Apr 20 1 imago Boomblauwtje - Celastrina argiolus Turfmeersen
05 Apr 20 1 Witte Kwikstaart - Motacilla alba Turfmeersen
05 Apr 20 1 imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Reepkens
05 Apr 20 1 imago, gezien Klein koolwitje - Pieris rapae Reepkens
05 Apr 20 3 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Reepkens
04 Apr 20 7 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
04 Apr 20 1 Blauwborst - Luscinia svecica Turfmeersen
04 Apr 20 3 Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
04 Apr 20 6 bezet nest met eieren Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
04 Apr 20 1 adult, opvliegend Watersnip - Gallinago gallinago Turfmeersen
04 Apr 20 1 baltsend / zingend Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
04 Apr 20 1 baltsend / zingend Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
04 Apr 20 1 overvliegend Havik - Accipiter gentilis Heidebos