Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
21 Mar 19 36 pleisterend Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
21 Mar 19 5 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
21 Mar 19 11 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
21 Mar 19 3 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
21 Mar 19 1 imago, gezien Grijze Zandbij - Andrena vaga Heidebos
21 Mar 19 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
21 Mar 19 2 (exact aantal), gezien en gehoord Witte Kwikstaart - Motacilla alba Turfmeersen
20 Mar 19 1 bezet nest met eieren Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
20 Mar 19 1 , adult, baltsend / zingend Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
20 Mar 19 1 bezet nest met eieren Grauwe Gans - Anser anser Turfmeersen
20 Mar 19 3 Ree - Capreolus capreolus Turfmeersen
20 Mar 19 100 vegetatief, natuurlijk Pinksterbloem - Cardamine pratensis Turfmeersen
20 Mar 19 50 vegetatief, natuurlijk Echte koekoeksbloem - Silene flos Turfmeersen
20 Mar 19 3 dood Gewone Pad - Bufo bufo Turfmeersen
20 Mar 19 1 bloeiend, natuurlijk Dotterbloem - Caltha palustris Turfmeersen
20 Mar 19 2 Watersnip - Gallinago gallinago Turfmeersen
20 Mar 19 2 in knop, natuurlijk Amerikaanse vogelkers - Prunus serotina Turfmeersen
20 Mar 19 1 , adult, baltsend / zingend Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
20 Mar 19 17 Graspieper - Anthus pratensis Turfmeersen
20 Mar 19 1 Houtsnip - Scolopax rusticola Heidebos
20 Mar 19 2 , adult Bruine Kikker - Rana temporaria Turfmeersen
20 Mar 19 4 adult, verkeersslachtoffer Bruine Kikker - Rana temporaria Turfmeersen
20 Mar 19 39 Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
19 Mar 19 1 Fuut - Podiceps cristatus Turfmeersen
19 Mar 19 1 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen