Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
14 Oct 19 1 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming Kromhals - Anchusa arvensis Heidebos
14 Oct 19 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
14 Oct 19 10 imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
14 Oct 19 2 imago Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
14 Oct 19 1 overvliegend, gehoord Veldleeuwerik - Alauda arvensis Heidebos
14 Oct 19 1 imago, overvliegend Oranje luzernevlinder - Colias croceus Heidebos
14 Oct 19 1 imago Distelvlinder - Vanessa cardui Heidebos
14 Oct 19 1 imago Distelvlinder - Vanessa cardui Heidebos
14 Oct 19 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
14 Oct 19 1 imago Bont zandoogje - Pararge aegeria Heidebos
13 Oct 19 50 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming Dotterbloem - Caltha palustris Turfmeersen
13 Oct 19 52 Grote Canadese Gans - Branta canadensis Turfmeersen
13 Oct 19 36 overvliegend zuid Kolgans - Anser albifrons Turfmeersen
13 Oct 19 1 gehoord Veldleeuwerik - Alauda arvensis Turfmeersen
13 Oct 19 1 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming Watermuur - Myosoton aquaticum Turfmeersen
13 Oct 19 1 gehoord Graspieper - Anthus pratensis Turfmeersen
13 Oct 19 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
13 Oct 19 1 imago Klein koolwitje - Pieris rapae Turfmeersen
13 Oct 19 1 imago Atalanta - Vanessa atalanta Turfmeersen
13 Oct 19 1 gehoord IJsvogel - Alcedo atthis Turfmeersen
13 Oct 19 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
13 Oct 19 1 imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Turfmeersen
13 Oct 19 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen
13 Oct 19 2 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
13 Oct 19 1 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming Echte koekoeksbloem - Silene flos Turfmeersen