Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
05 Apr 20 120 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus Turfmeersen
05 Apr 20 1 ♂︎ adult zomerkleed Zomertaling - Spatula querquedula Turfmeersen
05 Apr 20 28 adult Slobeend - Spatula clypeata Turfmeersen
05 Apr 20 18 adult Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
05 Apr 20 6 adult Krakeend - Mareca strepera Turfmeersen
05 Apr 20 16 adult Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
05 Apr 20 4 adult Wintertaling - Anas crecca Turfmeersen
05 Apr 20 4 adult Tafeleend - Aythya ferina Turfmeersen
05 Apr 20 23 adult Kuifeend - Aythya fuligula Turfmeersen
05 Apr 20 1 roepend, gehoord Boomklever - Sitta europaea Reepkens
05 Apr 20 2 adult, baltsend / zingend Fuut - Podiceps cristatus Heidebos
05 Apr 20 1 Boomklever - Sitta europaea Heidebos
05 Apr 20 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
05 Apr 20 1 ♂︎ imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
05 Apr 20 1 ♂︎ imago, overvliegend Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
05 Apr 20 1 imago Boomblauwtje - Celastrina argiolus Heidebos
05 Apr 20 1 ♀︎ imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
05 Apr 20 1 ♂︎ imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
05 Apr 20 2 imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
05 Apr 20 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
05 Apr 20 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
05 Apr 20 1 ♂︎ imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
05 Apr 20 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
05 Apr 20 4 imago, gezien Bremschildwants - Piezodorus lituratus Heidebos
05 Apr 20 1 roepend Wulp - Numenius arquata Turfmeersen