Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
22 Mar 19 1 , imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
22 Mar 19 1 , imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
22 Mar 19 1 , imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
22 Mar 19 30 imago, foeragerend Grijze Zandbij - Andrena vaga Heidebos
22 Mar 19 2 imago, langstrekkend zuid Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
22 Mar 19 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
22 Mar 19 2 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
21 Mar 19 1 foeragerend Zilvermeeuw - Larus argentatus Turfmeersen
21 Mar 19 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
21 Mar 19 2 Veldleeuwerik - Alauda arvensis Turfmeersen
21 Mar 19 1 Holenduif - Columba oenas Turfmeersen
21 Mar 19 1 adult zomerkleed, (kleur)ringdragend Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
21 Mar 19 2 Witte Kwikstaart - Motacilla alba Turfmeersen
21 Mar 19 50 (schatting), foeragerend Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus Turfmeersen
21 Mar 19 2 Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
21 Mar 19 2 Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
21 Mar 19 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Turfmeersen
21 Mar 19 1 Stormmeeuw - Larus canus Turfmeersen
21 Mar 19 15 baltsend / zingend Kievit - Vanellus vanellus Turfmeersen
21 Mar 19 4 Scholekster - Haematopus ostralegus Turfmeersen
21 Mar 19 5 foeragerend Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
21 Mar 19 35 foeragerend Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus Turfmeersen
21 Mar 19 1 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Turfmeersen
21 Mar 19 8 foeragerend Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Turfmeersen
21 Mar 19 1 baltsend / zingend Spreeuw - Sturnus vulgaris Turfmeersen