Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
23 Jul 21 1 ♂︎ imago, gezien Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Heidebos
23 Jul 21 1 ♂︎ imago, gezien Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum Heidebos
23 Jul 21 1 imago, gezien Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
23 Jul 21 2 imago, Tandem, gezien Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum Heidebos
23 Jul 21 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
23 Jul 21 3 imago, foeragerend, gezien Grote keizerlibel - Anax imperator Heidebos
23 Jul 21 1 ♂︎ imago, gezien Tengere pantserjuffer - Lestes virens Heidebos
23 Jul 21 1 imago, gezien Lantaarntje - Ischnura elegans Heidebos
23 Jul 21 2 imago, foeragerend, gezien Grote keizerlibel - Anax imperator Heidebos
23 Jul 21 3 imago, gezien Oranje zandoogje - Pyronia tithonus Heidebos
23 Jul 21 1 ♀︎ imago, gezien Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Heidebos
23 Jul 21 1 ♂︎ imago, gezien Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella Heidebos
23 Jul 21 1 ♀︎ imago, gezien Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Heidebos
23 Jul 21 1 imago, gezien Oranje zandoogje - Pyronia tithonus Heidebos
23 Jul 21 1 imago, gezien Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
23 Jul 21 1 ♀︎ imago, gezien Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum Heidebos
23 Jul 21 1 ♀︎ imago Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Heidebos
23 Jul 21 4 ♂︎ imago, territoriaal, gezien Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Heidebos
23 Jul 21 3 imago, foeragerend, gezien Grote keizerlibel - Anax imperator Heidebos
23 Jul 21 1 imago, foeragerend, gezien Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
23 Jul 21 2 imago, in copula, gezien Lantaarntje - Ischnura elegans Heidebos
23 Jul 21 1 foeragerend, gezien en gehoord Buizerd - Buteo buteo Heidebos
23 Jul 21 1 adult, roepend, gehoord Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
23 Jul 21 1 ♂︎ adult, gezien en gehoord Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
23 Jul 21 3 foeragerend, gezien Gierzwaluw - Apus apus Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.