Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
14 Oct 19 1 imago Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
14 Oct 19 1 imago, foeragerend Distelvlinder - Vanessa cardui Heidebos
14 Oct 19 1 vruchtlichaam, veldwaarneming Vliegenzwam - Amanita muscaria Heidebos
14 Oct 19 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
14 Oct 19 1 imago, op smeer Piramidevlinder onbekend - Amphipyra pyramidea/berbera Heidebos
14 Oct 19 1 imago Klein koolwitje - Pieris rapae Heidebos
14 Oct 19 1 imago, op smeer Roodkopwinteruil - Conistra erythrocephala Heidebos
14 Oct 19 1 imago Bruin blauwtje - Aricia agestis Heidebos
14 Oct 19 1 imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
14 Oct 19 8 imago, op smeer Roodkopwinteruil - Conistra erythrocephala Heidebos
14 Oct 19 2 imago, in copula, gezien Viervlekschimmelvreter - Endomychus coccineus Heidebos
14 Oct 19 2 imago, op smeer Roodkopwinteruil - Conistra erythrocephala Heidebos
14 Oct 19 1 imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
14 Oct 19 1 imago Oranje luzernevlinder - Colias croceus Heidebos
14 Oct 19 15 imago, op smeer Roodkopwinteruil - Conistra erythrocephala Heidebos
14 Oct 19 3 imago Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos
14 Oct 19 3 imago, op smeer Bosbesuil - Conistra vaccinii Heidebos
14 Oct 19 1 imago, op smeer Gevlekte winteruil - Conistra rubiginea Heidebos
14 Oct 19 1 roepend, gehoord Sijs - Spinus spinus Heidebos
14 Oct 19 1 imago Oranje luzernevlinder - Colias croceus Heidebos
14 Oct 19 1 imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
14 Oct 19 1 imago, overvliegend Oranje luzernevlinder - Colias croceus Heidebos
14 Oct 19 1 imago Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas Heidebos
14 Oct 19 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
14 Oct 19 1 imago Distelvlinder - Vanessa cardui Heidebos