Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
29 Nov 18 2 Koolmees - Parus major Heidebos
29 Nov 18 2 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
29 Nov 18 5 Groenling - Chloris chloris Heidebos
29 Nov 18 1 Huismus - Passer domesticus Heidebos
29 Nov 18 2 Houtduif - Columba palumbus Heidebos
29 Nov 18 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
29 Nov 18 1 Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
29 Nov 18 1 Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
29 Nov 18 1 gezien en gehoord Grote Barmsijs - Acanthis flammea Heidebos
29 Nov 18 3 roepend Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
29 Nov 18 3 Sijs - Spinus spinus Heidebos
29 Nov 18 1 roepend Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
29 Nov 18 2 foeragerend, gezien Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
29 Nov 18 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
29 Nov 18 1 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
29 Nov 18 1 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
29 Nov 18 1 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
29 Nov 18 1 Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
29 Nov 18 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
28 Nov 18 1 Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
27 Nov 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
27 Nov 18 300 Vink - Fringilla coelebs Turfmeersen
27 Nov 18 50 Kneu - Linaria cannabina Turfmeersen
27 Nov 18 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
27 Nov 18 1 Kuifeend - Aythya fuligula Heidebos